Pro Puu -galleriassa 2.-25.5.2022

PuuPete

PuuPeTe – hankkeessa luodaan toimintamalli siitä, miten puun käyttöä ja ymmärrystä puun ominaisuuksista voidaan lisätä hyödyntämällä puusepänliikkeiden hukkamateriaali peruskoulun teknisten töiden opetuksessa. Hankkeen toiminnan pilotointiin valittiin seitsemän peruskoulua sekä kummiyritykset kouluille. Hankkeessa toteutetun toimintamallin mukaisesti puusepänliikkeet keräävät tuotannosta jäävää laadukasta mutta tuotantoon soveltumatonta puumateriaalia kouluille lahjoitettavaksi. Keräysjärjestelmän toimintaa seurataan ja kehitetään edelleen koko hankkeen toiminnan ajan.

Hankkeessa mukana oleville pilottikouluille toimitettu puumateriaali on korkealaatuista kummiyritysten tuotannosta jäänyttä hukkapuuta.  Materiaalin hankinnan periaatteena on, että se olisi lähellä kasvanutta ja tuotettua kotimaista erikoispuuta tai yrityksen tuotannosta jäänyttä muuta prosessoitua puumateriaalia. Ajatuksena on, että koululaiset saavat oikean tiedon puun alkuperästä, hiilijalanjäljestä, ominaisuuksista, puun oikeasta käytöstä ja materiaalin kierrätyksen merkityksestä.

Pilottitapahtumassa mukana Kaurialan koulu Hämeenlinnasta, Hakarinteen koulu Raaseporista, Vistan koulu Paimiosta, Lahden Yhteiskoulu, Hauhon yhtenäiskoulu, Joutsenon koulu ja Jurvan yhtenäiskoulu Kurikasta.

Lahjoitetusta puutavarasta tehdyistä tuotteista kerätään Puun tarina -kooste, joka jää elämään opetus- ja muuhun julkaisukäyttöön.

Puusepänliikkeiltä menee paljon laadukasta ylijäämäpuuta poltettavaksi lämpölaitoksiin. Nyt tätä puuta kierrätetään myös koulujen teknisen työn materiaaliksi. Samalla oppilaiden tietämys eri puulajeista ja puutuotealasta lisääntyy. Idea syntyi Metsäkeskuksen PuuPeTe-pilottihankkeessa.

 

Kevätpäivä
Hankkeen päätöstapahtumana toteutetaan yksipäiväinen Kevätpäivä tapahtuma 13.5.2022, Suomen puupääkaupunki Lahdessa. Pro Puu -keskukselle kerätään PuuPeTe- hankkeen koulujen oppilastöistä näyttely. Työt ovat esillä keskuksella 2.-25.5.2022 välisenä aikana. Kevätpäivätapahtumassa on lisäksi puun sahaukseen ja käyttöön sekä tunnistamiseen liittyviä toimintarasteja, joihin oppilaat osallistuvat. Oppilaiden näyttelytöistä kootaan Puun Tarina valokuvaesitys, joka tulee esille hankkeen sivuille. Tapahtumaan odotetaan yhteensä noin 170 oppilasta ja opettajaa.
Hankkeen toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Puuteollisuusyrittäjät ry, Teknisten aineiden opettajat ry.

 

PuuPete – Kevätpäivä perjantaina 13.5.2022 klo 10- 15 Pro Puu -keskuksella

Kevätpäivätapahtuma järjestetään hankkeen pilottikoulujen teknisten luokkien oppilaille ja opettajille Lahdessa Pro Puun tiloissa ja ympäristössä. Päivän aikana oppilaat kiertävät tehtävärasteja.

Rasti 1 Oppilaiden töistä koottu yleisönäyttely Pro Puu -galleriassa.
Rasti 2 Erikoispuun sahausta tukkivannesahalla
Rasti 3 Liitosten arkki – puuliitosnäyttelyyn tutustuminen Ullakko-galleriassa
Rasti 4 Tutustuminen Arboretum -puulajipolkuun Kariniemen ja Pikku-Veskun puistossa
Rasti 5 Lahopuu -workshop
Rasti 6 Tutustuminen Sibeliustaloon
Rasti 7 Ruokailu ja makkaranpaistoa


Mikä PuuPeTe?

  • Hanketta vetää Suomen metsäkeskus ja hankkeessa ovat toimijoina mukana Puuteollisuusyrittäjät ry sekä Teknisten aineiden opettajat – TAO r.y.
  • PuuPeTe-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Lisätietoa https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/puupete