Puu kulttuurissa ry perusti kansainvälinen Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinnon, sitä jaettiin vuonna 1999-2016. Palkinto myönnettiin rakennustaiteellisista ansioista henkilölle tai ryhmälle, joka oli töissään osoittanut puumateriaalin etevää ja luovaa käyttöä.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena oli edistää ja vaalia kulttuuriperintöä, jossa on läsnä luonto. Palkinnon myötä haluttiin edesauttaa ja vaalia perinteeseen liittyvien kestävien arvojen jatkumista. Puu kulttuurissa -yhdistys suunnitteli palkintoa yhdessä Suomen Arkkitehtiliiton (SAFA), Rakennus-tietosäätiön, Suomen rakennustaiteen museon, Alvar Aalto -säätiön ja Alvar Aalto -mitalin toimi-kunnan kanssa.

Tämän päivän rakentamisessa korkeaa teknologiaa vaativien aineiden ohella perinteiset materiaalit kuten puu ovat arkkitehtien erityisen kiinnostuksen kohteena. Spirit of Nature – puuarkkitehtuuripalkinnon myötä yhdistys halusi tukea ja nostaa esiin kansainvälisellä tasolla arkkiteh-tuuria, jossa puulla materiaalina on keskeinen asema. Järjestäjän toivomus oli, että palkinto osaltaan edistäisi puusta toteutettavien rakennusten ja rakennusosien arvostusta sekä kohottaisi myös niiden laadullista tasoa.

Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinto myönnettiin joka toinen vuosi. Kaikki palkinnonjakogaalat järjestettiin uuden vuosituhannen puurakentamisen lippulaivassa – Lahden Sibeliustalossa. Palkinto myönnettiin joka toinen vuosi rakennustaiteellisesti ansioituneelle henkilölle tai ryhmälle. Palkinnonsaajan valitsi kansainvälinen asiantuntijoista koostuva tuomaristo.

Spirit of Nature Award Palkitut:

Renzo Piano, 2000

Ensimmäinen Spirit of Nature -puuarkkitehtuuripalkinto myönnettiin Renzo Pianolle. Hän on italialainen arkkitehti, joka on aikakautemme kansainvälisesti tunnetuimpia ja palkituimpia suunnittelijoita.

Lue lisää

Renzo Piano Building Workshop

Kengo Kuma 2002

Kengo Kuma on japanilainen arkkitehti, joka on suunnitellut puusta mm. museoita, teattereita ja kylpylöitä yhdistäen modernia osaamista syvälliseen japanilaisen perinnön kunnioitukseen. Palkinnon myötä avautui Kengo Kuman kansainvälinen ura.

Lue lisää

Kengo Kuma and Associates

Richard Leplastrier 2004

Richard Leplastrier on australialainen arkkitehti, joka on tunnettu askeettisen harkitusta ja syvästi osaavasta puunkäytöstä. Leplastrier antaa tapahtumille ja luonnolle tilaa. Hän pyrkii arkki-tehtuurissaan ymmärtämään ja kunnioittamaan niin ihmisiä, ympäristöä kuin materiaaleja.

Lue lisää

Richard LePlastrier Architect

Peter Zumthor 2006

Peter Zumthor on sveitsiläinen arkkitehti, joka on puisissa rakennuksissaan tutkinut hirsirungon soveltamista moderniin arkkitehtuuriin. Zumthorin työt edustavat tunneasteikon koko laajuutta, hänen pelkistettyjen rakennuksiensa tunteisiin jättämä jälki on pitkävaikutteinen.

Lue lisää

ZTH

José Cruz Ovalle 2008

José Cruz Ovalle on chileläinen arkkitehti, jonka rakenteellinen puunkäyttö pyrkii äärimmäiseen tarkoituksenmukaisuuteen yhdistettynä tekniseen täydellisyyteen. Hänen rakennuksissa on veistoksellisia limittyviä tiloja, ne perustuvat taitavaan rakenteelliseen ja materiaaliseen ajatteluun.

Lue lisää

José Cruz Ovalle y Asociados

Hermann Kaufmann 2010

Hermann Kaufmann on itävaltalainen arkkitehti, joka rakentaa puusta kestävästi ja kauniisti, ihmisten kanssa ja ihmisiä varten. Kaufmannin töissä ihastusta herättävät yksityiskohdat ja niiden tinkimätön viimeistely perustuvat ennen kaikkea toimivuuteen, kestävyyteen ja herkkään materiaalituntuun.

Lue lisää

Hermann Kaufmann + Partner ZT Gmb

Bijoy Jain 2012

Bijoy Jain on intialainen arkkitehti, jonka arkkitehtuuri perustuu etevään ja luovaan puun käyttöön. Se täyttää kestävän arkkitehtuurin tunnusmerkit. Bijoy Jainin rakennukset ovat teeskentelemätöntä arkkitehtuuria, jonka teemat ja rakenteet on kehitetty materiaalien tutkimisen ja tuntemisen kautta.

Lue lisää

Bijoy Jain & Studio Mumbai

Mika Airaksela 2015

Mika Airaksela on suomalaiselle puurakentamisen innovaattori, joka tähtää työssään rakennusten koko elinkaaren energiankulutuksen vähentämiseen ja rakennuselementtien tuotantoprosessin virtaviivaistamiseen.

Lue lisää

PuuMera 

Erkko Aarti

Erkko Aarti on menestynyt useissa vaativien julkisten rakennusten suunnittelusta järjestetyissä arkkitehtuurikilpailuissa. Aarti toimii tuntiopettajana Aalto-yliopiston rakennussuunnittelun Building design studio -kurssilla ja luennoi erityisesti tulevaisuuden oppimisympäristöjen suunnittelusta.

Lue lisää

Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy