Koulutusyhteistyö

Puustudio toimii oppimisympäristönä muotoilun ja arkkitehtuurin opiskelijoille. Sisältö jaksotetaan aihealueittain kurssisisällöiksi, joita tarjotaan erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien osioiksi. Erillisten teemaosioiden ohjaajina toimivat Pro Puun asiantuntijat.

Designers Village, Kevätpäivän sahaus-tapahtuma, Woodism-ohjelma, Rantagalleria ja Lahti Arboretum-puulajipuisto muodostavat oppimisympäristön erilaisten puuteemojen käsittelylle. Keskuksena toiminnalle on Pro Puu-keskus ja näyttelypaikkana Pro Puu-galleria.

Puumuotoilun oppimisympäristöt:
– Kevätpäivän sahaus
– Arboretum-puulajipolku
– Liitosten arkki-näyttely, näyttelyn pohjalta rakennetaan nettisivusto
– Vesijärven rantagalleria
– Workshop-toiminta eli Designers’ Village
– Puuproffa.fi

– –

Designers’ Village (DV) on monipuolinen puuosaamisen oppimisympäristö. Kyse on uudenlaisesta oppimis-, kehittämis- ja innovaatiokonseptista, jossa puumuotoilun, puutekniikan ja puuarkkitehtuurin opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat näkyvää puualan toimintaa, pysyviä rakenteita ja innovatiivisia maamerkkejä valittuihin kohteisiin.

Pro Puu ry on tehnyt aloitteen puurakentamisen innovaatiotoiminnasta Lahdessa järjestämällä elokuussa 2014 Messilässä ensimmäisen puuosaamisen työpajan. Mukana avaustoteutuksessa oli Lahden ammattikorkeakoulun, Kymenlaakson ammattikorkeakoulun ja Metropolia-ammattikorkeakoulun sekä Salpauksen ammattiopiston muotoilun, tekniikan ja rakennusalan opiskelijoita. Työpaja onnistui yli odotusten ollen menestys niin osallistujien oppimiskokemusten kuin Messilän saamien ratkaisujen muodossa. Yhteistyökumppaniyritykset saivat myös toivomaansa näkyvyyttä. Ensimmäisen DV-tapahtuman myötä onkin olemassa vahva verkosto, jonka ympärille on luontevaa rakentaa jatkoa.

Designers’ Village -konsepti palvelee oppilaitosten koulutuksellisia tavoitteita sekä teollisuuden ja rakennusalan tutkimus- ja kehitystyötä. Se tukee myös Päijät-Hämeen historiaa puuosaamisessa.

Designers’ Village

16.04.2019

Kevätpäivänsahaus

Jo perinteeksi muodostuneella Kevätpäivän sahaus – tapahtumalla on tarkoituksena ylläpitää käytäntöä, jolla käyttökelpoinen lähipuu päätyisi tarvesahaukseen järkevästi.

09.04.2019

Liitosten Arkki

Näyttely on avoinna kesäkaudella 2.5.-31.10. Näyttelyn esineistö ja kuvitus ovat kattava katselmus puusepän liitoksista kalusteissa sekä puurakentamisessa.

16.04.2019

Arboretum

Arboretum on Kariniemeen ja Pikkuvesijärven puistoon perusttetu puulajipolku, jonka varrella on merkitty tällä hetkellä 45 puulajia.