Puu & lapset

Lapsille ja nuorille suunnatut hankkeet ovat olleet tärkeä osa toimintaa, jonka tavoitteena on hahmottaa myös heidän kokemusmaailmaansa ja antaa ohjatusti uusia virikkeitä puun parissa työskentelyyn. Samalla annamme heillekin mahdollisuuden vaikuttaa omaan elinympäristöönsä.

Opiskelijoille suunnatun puumuotoilun työpajatoiminnan ja näyttelyiden ohella myös lasten kanssa toteutetut lukuisat projektit ovat antaneet myönteisiä kokemuksia ja palautetta. Tämän kaltainen toiminta on Pro Puu -yhdistykselle tärkeää ja sen toiminta-ajatuksen mukaista.

Pro Puu -yhdistys on järjestänyt useampia lasten muotoilukasvatusprojekteja, joissa lapset  on kutsuttu mukaan tarkastelemaan ympäröivää esinemaailmaa ja kehittämään uusia, lasten tarpeita palvelevia kalusteita ja muita esineitä. Olemme myös kutsuneet lapsia osallistumaan suunnittelutyöpajoihin ja suunnittelemaan omaan asuin- ja lähiympäristöönsä sitä elävöittäviä veistoksellisia rakennelmia.

Työpajoissa on tehty kalustesuunnitelmia ja lähiympäristösuunnitelmia, toteemeja, työskennelty erilaisten luonnonmateriaalien ja lumen kanssa ja tehty ympäristötaidettakin.

 

Näistä toimista Pro Puu -yhdistys sai Valtakunnallisella Lasten päivän palkinnon vuonna 2012.

PuuPete Tutustu
Toteemit Tutustu
Puulajipolku Tutustu
PuuPete Tutustu