Pro Puu ry

Pro Puu-yhdistys on perustettu 20.2.1997. Yhdistyksen tarkoituksena on lujittaa puuseppien ja suunnittelijoiden ammatillista ja aatteellista yhteistyötä. Perustehtävänään se pitää kotimaisten puulajien tunnettuuden edistämistä erinomaisena materiaalina kalusteissa, sisustuksissa ja rakennuksissa. Yhdistyksen toimintatavalle on ominaista kilta-aate, jossa keskeistä on ammattitaidon kehittäminen ja ammatillinen vuorovaikutus.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti puun käytöstä käytävään keskusteluun ja tekee laaja-alaisesti puualan promootiota ja jakaa keskeistä informaatiota. Innovaatiotoiminta on aktiivista yhteistyössä alan toimijoiden ja koulutuksen kanssa. Konsultointi erilaisissa puuhankkeissa on vakiintunut osaksi toimintaa. Muun muassa Sibeliustalon arkkitehdit, sisustussuunnittelijat ja rakennustoimikunta tukeutuivat Pro Puu -verkoston asiantuntemukseen hankkeen eri vaiheissa.

Pro Puu ry on haluttu osapuoli erilaisissa puualan kehityshankkeissa. Yhteistyö alan toimijoiden ja koulutuksen kanssa on tuottanut vuosien saatossa lukuisia näyttäviä tapahtumia, projekteja ja näyttelyitä. Valtakunnallinen verkottuminen ja kansainväliset kontaktit ylläpitävät toiminnan vireänä ja ajankohtaisaiheita käsittelevänä.

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti yhdistys
• edistää ja kehittää puun käyttöä rakentamisessa, sisustamisessa ja laadukkaissa puusepän tuotteissa
• toimii puuseppien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden yhdyssiteenä
• lisää puun yleistä tunnettavuutta materiaalina
• harjoittaa julkaisutoimintaa sekä tiedottaa toiminnastaan tiedotusvälineissä
• järjestää puuaiheisia näyttelyitä
• kerää puutietoutta ja jakaa sitä www.puuproffa.fi – sivustolla
• on aktiivisesti mukana innovaatiotoiminnassa yhteistyössä alan toimijoiden ja koulutuksen kanssa
• osallistuu puun käytöstä käytävään keskusteluun ja tekee laaja-alaisesti puualan promootiota

 

Ajatus Jalostaa Puuta!

Jäsenyys Tutustu
Woodism -ideologia Tutustu
PuuProffa.fi Tutustu
Koulutusyhteistyö Tutustu