Muotoilun kevätnäyttely 3.-30.5.2023 Pro Puu-galleriassa

Kasvualusta

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, muotoilun opiskelijoiden kevätnäyttely Pro Puu -galleriassa Lahdessa kokoaa näkyville Kouvolan kampuksella valmistuneiden töiden parhaimmiston.

Näyttelyn kokoavana voimana toimiva Xamkin pajamestari Tommi Rintamäki kuvaa Xamkin muotoilun pajaa osaamisen kasvualustaksi. Hänen mukaansa osaksi maan alla sijaitsevan pajarakennuksen kasvumullasta löytyvät muotoilun juuret, taito ja taide.

”Kasvualustalla toimivat opiskelijat etsivät mullasta muotoilun juuria. Tutkiessaan ja kerätessään näytteitä he tekevät kasvualustasta ilmavan ja antavat juurien hengittää.”

Pajalla työskentelevien tutkinto-, avoimen- ja vaihto -opiskelijoiden eri ikä, sukupuoli, kansalaisuus ja ammatti tekevät maaperästä rikkaan. Ryhmiä yhdistää muotoilun kieli. Eri sukupolvien välinen dialogi muistuttaa vanhasta mestari-kisälli -perinteestä.

Jaettu tieto rikastuttaa kasvualustaa. Ryhmässä kollektiivinen älykkyys kehittyy vuorovaikutteisen toiminnan kautta. Toiminnan tuloksena syntyy syvyyttä ja leveyttä.

”Kun haluamme vaikuttaa rakennettuun ympäristöömme, meidän on tuotava työt päivänvaloon. Tämä on osa kasvutarinaa, joka vahvistaa ja lujittaa maaperän. Juurista imetyt ravinteet lisäävät tietoisuutta kulkiessaan kohti latvustoa.”

Xamkin muotoilun koulutuksen opiskelijoille suunnatussa opetustarjonnassa on kokonaisuuksia, joissa sovelletaan Pajan oppimisympäristön mahdollisuuksia. Pajalla syntyy vuosittain lukematon määrä malleja, joilla on oma tarinansa. Näyttelyn opiskelijatyöt on valmistettu eri opintokokonaisuuksien tehtävänanon ja tavoitteiden mukaisesti.

Työt luovat keskustelua, keskustelu luo kehitystä, kehitys luo työtä.