Jäsenyys

Pro Puu -yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä 45 jäsentä; puuseppiä, suunnittelijoita, arkkitehtejä ja muita alan kärkiosaajia. Jäseneksi voi hakea puualan toimija, jolla on kyky ja halu edistää toiminnallaan yhdistyksen tavoitteita ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Yhdistyksen tarkoituksena on lujittaa puualalla työskentelevien ammatillista ja aatteellista yhteistyötä. Yhdistyksen toimintatavalle on ominaista kilta-aate, jossa keskeistä on ammattitaidon kehittäminen ja ammatillinen vuorovaikutus.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti puun käytöstä käytävään keskusteluun ja tekee laaja-alaisesti puualan promootiota ja jakaa keskeistä informaatiota. Pro Puu-yhdistys pyrkii lujittamaan puuseppien ja suunnittelijoiden ammatillista ja aatteellista yhteistyötä. Tavoitteena on pitää yllä jäsenkunnan puutaidon korkeaa tasoa ja edistää erityisesti puusepäntaidon kehittymistä modernina toimintana modernisoituvissa sisustusten ja kalustusten hankintaprosesseissa.

Pro Puu ry on haluttu osapuoli erilaisissa puualan kehityshankkeissa. Yhteistyö alan toimijoiden ja koulutuksen kanssa on tuottanut vuosien saatossa lukuisia näyttäviä tapahtumia, projekteja ja näyttelyitä. Valtakunnallinen verkottuminen ja kansainväliset kontaktit ylläpitävät toiminnan vireänä ja ajankohtaisaiheita käsittelevänä. Innovaatiotoiminta on aktiivista yhteistyössä alan toimijoiden ja koulutuksen kanssa.

Yhdistyksen jäsenyys

Jäseneksi voi hakea puualan toimija, jolla on kyky ja halu edistää toiminnallaan yhdistyksen tavoitteita ja hyväksyy yhdistyksen toiminta-ajatuksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Erityistapauksissa henkilö voidaan myös kutsua jäseneksi.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous, vuonna 2022…

Varsinainen jäsen, ammattilainen    70€/vuosi
Opiskelijajäsen, puu- ja muotoilu      30€/vuosi
Kannattajajäsen,                                    50€/vuosi
Kannatusyritysjäsen                            500€/vuosi

Jäsenhakemus

– – – –

Pro Puu -yhdistyksen hallituksen jäsenet toimintakaudella 2022-2023

Markku Tonttila, puheenjohtaja, hienopuuseppä
Tapio Anttila, sisustusarkkitehti, huonekalusuunnittelija
Mikko Kentta, muotoilija
Harri Talvio, mallipuuseppä, MBA
Tapio Kangasniemi, puuseppä
Hanna Gröndahl, toiminnanjohtaja, insinööri
ja varajäsenä Timo Suutari, rakennusarkkitehti

Honorary Member 2003
Professor

Unto Siikanen
Lahti,  Finland

 

Honorary Member 2007
Architect

Richard Leplastrier
Syndey, Australia