Jäsenet

Kaarisilta

Saksalainen kisälli Sascha Unger toteutti sillan osaksi liitosten näyttelyä työskennellessään Pro Puu-keskuksen verstaalla keväällä 2006. Jo neljä vuotta kisällivaelluksellaan ammattiin valmentautunut lahjakas puuseppä valmisti toisen puuseppäopiskelijan kanssa verstaalla sillan osat, jotka koottiin yhteen ullakkotilassa asennuspaikallaan. Sillan suunnittelu ja valmistus toteutuivat kuudessa viikossa.

silta rakennus

Rakenteissa on käytetty vain puusepän liitoksia ilman liimaa ja lisävahvistuksia. Liitokset ovat suurelta osin tunnettujen liitosten uusia sovellutuksia. Mm. yläkaaren liitokset ovat Leonardo da Vincin suunnittelemasta rakenteesta hieman muunneltu versio. Sillan mittatarkat osat valmistettiin verstaalla ja tuotiin asennuspaikalle viimeisteltyinä osina kokoamista varten.

Puulajit valittiin niiden lajiominaisuuksien ja käyttötarkoituksen mukaisesti etupäässä oman varaston puista. Liitokset valmistettiin koneellisen työstön ja käsityön yhdistelminä. Rakenteelliset laskelmat perustuivat erittäin tarkkoihin liitoksiin ja puun tasalaatuisuuteen, joten kaikki työvaiheet olivat varsin vaativia.

Sillan rakentamiseen käytettiin useita puulajeja, mm. haapa, kuusi, raita, jalava, tammi, pihlaja ja tervaleppä.

Liitokset taiteessa

Puuliitosten valintaan ja toteuttamiseen vaikuttavat toimivuuden lisäksi usein myös niiden esteettisyys. Professori, kuvanveistäjä Mauno Hartmanin veistoksille on tunnusomaista vahva rakenteellisuus sekä kekseliäs ja monipuolinen liitosten käyttö. Liitosten kauneus ja funktionaalisuus puhuttelevat katsojaa.

hartman
Länsi-Lounas II, 1996, Mauno Hartman

Rakennetutkielmia

rakennelmiaProjektissa tutkitaan verkkomaisten puurakenteiden hyödyntämistä rakennustuotannossa ja pyritään luomaan uudenlainen avoin ja vapaa puurakennejärjestelmä, joka soveltuu myös suurille jänneväleille. Tutkimuksen ensimmäinen osa on esitetty kuuden erilaisen rakennustyypin muodossa, joista on tehty arkkitehti- ja insinöörisuunnitelmien lisäksi pienoismallit. Kuusi rakennusta ovat käyttötarkoituksiltaan, jänneväleiltään ja rakentamistavoiltaan toisistaan poikkeavia, vaihdellen tilapäiskatoksesta katettuun jalkapallohalliin. Liitosten arkissa esitellään teollisuushallin, tornin, Rock –katoksen ja kirkon pienoismallit.

Metalliliitokset

metalliliitoksia
Aitojen puuliitosten käyttöä on vaikeuttanut liitosten rakennelaskelmien teettämisen vaativuus. Mm. järeitä metalliliittimiä on sen vuoksi otettu käyttöön pilari-palkki rakentamisessa. Metalliliittimet ovat useimmiten ns. piilokenkiä, joissa itse metallinen liitoskappale jää piiloon puun sisään. Metalliliitosten etuna on, että niillä on mahdollista toteuttaa hyvin kookkaita rakenteita.

 

Roof Structure, Studio Suonto Oy

horsmari
Hösmärinpuiston koulu ja päiväkoti Espoossa on suunniteltu teollista toteutustapaa silmällä pitäen. Modulaarisuus antaa perusrytmin ja verhouksina on rikkaasti varioituja laudoituksia ja puupintoja, mm. paanumaisia, limitettyjä pintoja, erikoisleveitä liimalevypanelointeja, leveitä ikkunakorostuksia sekä kuullotettuja vanerikasetteja. Verhouksia ja kiinnityksiä on kehitetty perinteisestä kirvesmiestyöstä puoliteollisen asennustyön suuntaan.

Katosten suojaamien pilariarkadien erkkeri-ikkunat muodostavat ikkunakaappeja, joissa voi istua ja leikkiä. Pilarit ovat ulkona onttoja liimapuurakenteita ja sisällä kertopuuta. Palkit ovat kerto- tai massiivipuuta ja rakenteellista ilmettä korostetaan puuliitoksilla. Pyöreät porrashuoneet ovat suorakulmaisen arkkitehtuurin vasta-aihe ja laakea katto sitoo rakennuksen kokonaisuudeksi, jossa sisäänvedot ja pilarikäytävät muodostavat suojaisia ulkotiloja. Leveät räystäät ja korkeat katokset suojaavat julkisivuja ja synnyttävät omintakeista arkkitehtuuria.

 

Japanilaiset liitokset

Mestarit ovat koonneet tiedon ja kokemuksen ja välittäneet sen oppipojilleen. Opiskelu ammattiin alkaa perinteen alkeista ja kestää eliniän. Hyväksi temppelipuusepäksi valmentautuminen vaatii vähintään 15 vuoden opiskelun pitkinä työviikkoina.

Oppi ja taito karttuvat kokemuksen kautta, vahvistuu kertaamisella ja tulevat osaksi ajattelutapaa. Valmistuneet rakennukset olivat ainoa julkinen esittely kootulle ammattitaidolle ja sen salaisuuksille.

Edelleen joukko kunnianhimoisia ja päättäväisiä oppipoikia valmentautuu tähän perinteiseen ammattiin vaikka nykyaikaiset koneelliset työstömetodit ovat käytössä. Japanilaisten liitoksiin kohdistamat esteettiset vaatimukset voivat poiketa eurooppalaisesta: liitokset voivat olla hyvin monimutkaisia, mutta ulospäin halutaan näyttää koottu liitos mahdollisimman niukkana. Tyypillinen piirre liitoksille on myös usein toistuva kiilarakenne, joka sekä lukitsee liitoksen, että mahdollistaa sen purkamisen ja uudelleen kokoamisen.

Pirunnyrkki on useasta palasta koostuva japanilainen kolmiulotteinen palapeli, jonka ratkaiseminen vaatii kärsivällisyyttä. Sitä on myös käytetty oppipoikien suunnittelutehtävänä ja puuntyöstön kypsyyskokeena.

 

Pirunnyrkistä on kehittynyt lukuisia eri versioita, joita kutsutaan pulmapeleiksi.

 

 

Hirsiliitokset

Nurkat ovat hirsirakennuksen tärkeimmät koossapitäjät. Kun hirsien välinen varaus päättyy nurkassa, salvain on tehtävä lämpimän pitäväksi. Siksi lepopintojen liitokset on tehtävä niin tarkoiksi, että ne saadaan hyvin vähäisellä tilkemäärällä tiiviiksi.

Kantavalla väliseinällä on suurin osa yläpohjan kuormasta ja siksi se tarvitsee ulkoseinästä mahdollisimman hyvän tuen. Siksi kantavaväliseinä liitetään ulkoseiniin kunnollisella nurkkasalvoksella, vaikka muissa väliseinissä käytettäisiin pyrstöuraa.

 

Timberframe

Pilari-palkkirakenne on 2000 vuotta vanha rakennustapa, jossa talojen runko kootaan massiivipuisista pilareista ja palkeista puusepän liitoksin.

Tällä rakenteella on pitkät perinteet mm. Pohjois-Amerikassa, Keski-Euroopassa ja Japanissa. Näissä maissa ristikkorakentamisen perinne ei ole koskaan katkennut. Uusiakin rakennetaan lähes perinteiseen tapaan ja hyviksi koettuja puuliitoksia käytetään monipuolisesti.

Aitojen puuliitosten etuna on edelleen niiden edullisuus, sillä ne on helppo valmistaa teollisesti nykyaikaisilla työstökoneilla. Käytön yleistymisen jarruna puurakentamisessa on kuitenkin vielä rakenteellisten normien ja standardien puute.

 

Hundegger K2 tekee lähes kaikkien puurakentamisessa, valmistalorakentamisessa sekä hirsitalorakentamisessa tarvittavien liitosten työstöt, profiloinnit ja koristukset. Kone työstää hirsitaloprofiilit, T-profiilit ja pyöröhirret ilman uudelleenasetusta. Koneen teräasemat työstävät liitokset moniakselisesti yhdistettynä samanaikaiseen työstettävän puun pituussuuntaiseen liikkeeseen.

Puusepän liitokset

Sinkkaliitokset

Sinkkaliitos on lujin nurkissa käytettäväksi soveltuvista liitostyypeistä. Sitä käytetään perinteisesti erilaisten runkorakenteiden ja vetolaatikoiden kehyksien valmistuksessa. Tarkasti mitoitettuna ja valmistettuna siitä saa näyttävän kalusteen yksityiskohdan. Se kestää myös erittäin hyvin mekaanista rasitusta ja kosteusvaihtelua.

sinkkaliitos

 Puolipeittosinkka,   Kirvesmiehensinkka,   Huullossinkka, Puusepänsinkka,  Koristesinkka, Salasinkka,  Vinosinkka, Avosinkka


Lovi- ja tappiliitokset

Lovi- ja tappiliitosten käyttö on lujin ratkaisu saada kahden kohtisuoraan toisiaan vasten tulevat kappaleet yhdistetyksi. Sen lujuuteen vaikuttavat tapin pituus, liimapinnan laatu ja puun omat lujuusominaisuudet. Lisälujuuden saamiseksi liitos voidaan lukita sivulta pyörötapein.

lovi tappi

Kiilatappiliitos, Yksiloviliitos, Kahden tapin liitos, Kolmen tapin liitos, Vino tappiliitos, Kaideliitos, Poratappiliitos, Pyörötappiliitos, Peittoloviliitos, Ristitappiliitos, Jiiritappiliitos, Kolmen jiirin liitos


Uraliitokset

Yksinkertainen uraliitos on varsin käyttökelpoinen levyrakenteisissa rungoissa ja hyllyissä.
Se kestää hyvin alaspäin suuntautuvaa rasitusta, mutta kestää heikommin poikkisuuntaista vetoa ja vääntöä. Nurkkahuullokset antavat liitoksille tehokasta liimapintaa ja asemoivat hyvin liitoskappaleet toisiinsa. Pyrstöuraliitos on ylivertainen rakenne kestämään poikittaissuuntaistakin rasitusta ilman liimaa. ura

Lukkojiiriliitos, Nurkkauraliitos, Peilikehäliitos,  Ponttiliitos,  Uraliitos, Uurreliitos


Kampaliitos

Suuren liimapinta-alansa johdosta kampaliitos on erittäin kestävä. Erityisen hyvin se soveltuu pöytälaatikoiden ja runkoseinämien kokoamiseen. Tiheäjakoista koneistettua kampaliitosta käytetään myös puun pituussuuntaisena jatkoliitoksena.

kampa

Kampaliitos,   Sormiliitos,  Sormijatkoliitos


Lapaliitokset

Lapaliitoksia käytetään yleisesti erilaisissa kehysrakenteissa. Ne ovat kahden kappaleen väliin tehtäviä yksinkertaisia liitoksia, jotka eivät kestävyydeltään ole ura-, tappi-, pyrstö-, tai sinkkaliitoksien vertaisia.

lapa

Ristilapaliitos,   Hakaliitos,  Kulmahakaliitos,  Nurkkahakaliitos,Urahakaliitos, Vinohakaliitos, Pyrstöhakaliitos