Visa – Curly Birch

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten visakoivun käyttöä saataisiin lisättyä teollisen mittakaavan tuotannossa. Suunnittelijoiden ja muotoilijoiden toivotaan löytävän uudestaan visan uniikki olemus ja sen sovellukset kalusteissa, sisustuksissa ja pienesineissä. Hankkeen avulla lisätään visakoivun arvostusta ja mietitään sille jatkojalostuskohteita.

Visakoivu halutaan nostaa yhdeksi suomalaisen muotoilun ja suunnittelun kulmakiveksi kehittämällä sille uudenlaisia käyttösovellutuksia. Visakoivun teollisen mittakaavan käyttö on nykyisin vähäistä, vaikka materiaalia on runsaasti tarjolla. Visakoivikko päätehakataan yleensä 60–70 vuoden iässä. Harvennusvisaa on alkanut kertyä merkittäviä määriä 30–40 vuotiaista leimikoista.

 

Hankkeen aikana on tuotu esiin perinteistä muotoilu ja käyttöä VISA – CURLY BIRCH näyttelyssä 2018.

Näyttelyn lomassa pidettiin myös VISAN UUSI TULEMINEN- seminaari Sibeliustalolla 10.10.2018.

Seminaari oli suunnattu etupäässä metsän kasvattajille, muotoilijoille, arkkitehdeille, puun jalostajille ja puukauppiaille.
Tapahtumassa aiheina olivat mm. visakoivun kasvatus, jatkojalostus ja kaupallistaminen.

Avaus | Risto Koiravuori | Visaseuran puheenjohtaja
Visakoivu Antti Koskimäki | Metsänhoitaja
Visakoivikon perustaminen ja hoito Risto Koiravuori | Visaseura
Visakoivun puuaine ja sen uusia käyttömahdollisuuksia Henrik Heräjärvi | Erikoistutkija, LUKE
Visakoivu muotoilijan materiaalina Kaarle Holmberg | Sisustusarkkitehti, Studio Holmberg Oy
Visa vientituotteena Unto Ihatsu | Toimitusjohtaja, Puuallianssi Oy
Visan maailmanvalloitus – kansainvälisen brändin rakentaminen Jarno Järvi | Suunnitteluryhmän johtaja, Mainostoimisto Ilme Oy

Visan koivun uusia mahdollisuuksia ryhdyttiin testaamaan VISAN ILME näyttelyssä 2019.

Pro Puu ry
Markku Tonttila
info@propuu.fi, +358 400 770 345

– – –
Visaseura ry 
Risto Koiravuori
risto.koiravuori@gmail.com

– – –
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Jukka Selin
jukka.selin@ladec.fi, +358 40 521 6071


Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Pro Puu ry ovat käynnistäneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää, miten visakoivun käyttöä saataisiin lisättyä teollisen mittakaavan tuotannossa.Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja ProPuu ry ovat käynnistäneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää, miten visakoivun käyttöä saataisiin lisättyä teollisen mittakaavan tuotannossa. Hankkeen avulla lisätään visakoivun arvostusta ja mietitään sille jatkojalostuskohteita.