Habitare 2019, osasto 6 m19

Visakoivu Habitaressa

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja ProPuu ry ovat koordinoineet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella hankketta, jonka tavoitteena on selvittää, miten visakoivun käyttöä saataisiin lisättyä teollisen mittakaavan tuotannossa. Hankkeen avulla lisätään visakoivun arvostusta ja mietitään sille jatkojalostuskohteita.
Hankkeen aikana suunnittelijoiden ja muotoilijoiden toivotaan löytävän uudestaan visan uniikki olemus ja sen sovellukset kalusteissa, sisustuksissa ja pienesineissä.

Visakoivun teollisen mittakaavan kulutus on vähentynyt viime vuosina hyvin paljon. Materiaalia olisi paljon tarjolla, erityisesti 30 – 40 vuotta sitten istutettua visakoivua. 2000-luvulla visakoivun käyttöä teollisessa mittakaavassa on ollut vähän tai ei ollenkaan, siksi hankkeessa herätellään uudelleen suunnittelijoiden ja muotoilijoiden kiinnostus visakoivua kohtaan. Näin pyritään kohtauttamaan tarjonta ja kysyntä. Visakoivusta tehtyjä yksityiskohtia voidaan kiertotalouden hengessä käsitellä uudelleen ja uudelleen. Näin pyritään lisäämään luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Hankkeen tavoitteena on

 – selvittää visakoivun käyttöä ja haasteita tällä hetkellä
– selvittää visakoivuvarat ja markkinapotentiaali
– kehittää visakoivulle uusi brändi
– sidosryhmien sitouttaminen jatkohankkeeseen

Suomalaiseen muotoiluun ja suunnitteluun halutaan tuoda visakoivusta tehtyjä yksityiskohtia, jotka ovat ainutlaatuisia, kestäviä ja halkeamattomia. Näin visakoivu ja erityisesti sen ainutlaatuisuutta lisäävän mutaation kautta muodostunut visa halutaan brändätä uudelleen yhdeksi suomalaisen muotoilun ja suunnittelun kulmakiveksi luomalla sille arktinen näkökulma ”Nordic Arctic Wood”-teemaa hyväksi käyttäen.

Hankkeen koordinoijana toimi Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy sekä toteuttajana Pro Puu ry.