Jäsenet

Pro Puu -galleriassa 2.-25.5.2022

Pro Puu -galleriassa 2.-25.5.2022

PuuPete

PuuPeTe – hankkeessa luodaan toimintamalli siitä, miten puun käyttöä ja ymmärrystä puun ominaisuuksista voidaan lisätä hyödyntämällä puusepänliikkeiden hukkamateriaali peruskoulun teknisten töiden opetuksessa. Hankkeen toiminnan pilotointiin valittiin seitsemän peruskoulua sekä kummiyritykset kouluille. Hankkeessa toteutetun toimintamallin mukaisesti puusepänliikkeet keräävät tuotannosta jäävää laadukasta mutta tuotantoon soveltumatonta puumateriaalia kouluille lahjoitettavaksi. Keräysjärjestelmän toimintaa seurataan ja kehitetään edelleen koko hankkeen toiminnan ajan.

Hankkeessa mukana oleville pilottikouluille toimitettu puumateriaali on korkealaatuista kummiyritysten tuotannosta jäänyttä hukkapuuta.  Materiaalin hankinnan periaatteena on, että se olisi lähellä kasvanutta ja tuotettua kotimaista erikoispuuta tai yrityksen tuotannosta jäänyttä muuta prosessoitua puumateriaalia. Ajatuksena on, että koululaiset saavat oikean tiedon puun alkuperästä, hiilijalanjäljestä, ominaisuuksista, puun oikeasta käytöstä ja materiaalin kierrätyksen merkityksestä.

Pilottitapahtumassa mukana Kaurialan koulu Hämeenlinnasta, Hakarinteen koulu Raaseporista, Vistan koulu Paimiosta, Lahden Yhteiskoulu, Hauhon yhtenäiskoulu, Joutsenon koulu ja Jurvan yhtenäiskoulu Kurikasta.

Lahjoitetusta puutavarasta tehdyistä tuotteista kerätään Puun tarina -kooste, joka jää elämään opetus- ja muuhun julkaisukäyttöön.

Puusepänliikkeiltä menee paljon laadukasta ylijäämäpuuta poltettavaksi lämpölaitoksiin. Nyt tätä puuta kierrätetään myös koulujen teknisen työn materiaaliksi. Samalla oppilaiden tietämys eri puulajeista ja puutuotealasta lisääntyy. Idea syntyi Metsäkeskuksen PuuPeTe-pilottihankkeessa.

 

Kevätpäivä
Hankkeen päätöstapahtumana toteutetaan yksipäiväinen Kevätpäivä tapahtuma 13.5.2022, Suomen puupääkaupunki Lahdessa. Pro Puu -keskukselle kerätään PuuPeTe- hankkeen koulujen oppilastöistä näyttely. Työt ovat esillä keskuksella 2.-25.5.2022 välisenä aikana. Kevätpäivätapahtumassa on lisäksi puun sahaukseen ja käyttöön sekä tunnistamiseen liittyviä toimintarasteja, joihin oppilaat osallistuvat. Oppilaiden näyttelytöistä kootaan Puun Tarina valokuvaesitys, joka tulee esille hankkeen sivuille. Tapahtumaan odotetaan yhteensä noin 170 oppilasta ja opettajaa.
Hankkeen toteuttajat: Suomen metsäkeskus, Puuteollisuusyrittäjät ry, Teknisten aineiden opettajat ry.

 

PuuPete – Kevätpäivä perjantaina 13.5.2022 klo 10- 15 Pro Puu -keskuksella

Kevätpäivätapahtuma järjestetään hankkeen pilottikoulujen teknisten luokkien oppilaille ja opettajille Lahdessa Pro Puun tiloissa ja ympäristössä. Päivän aikana oppilaat kiertävät tehtävärasteja.

Rasti 1 Oppilaiden töistä koottu yleisönäyttely Pro Puu -galleriassa.
Rasti 2 Erikoispuun sahausta tukkivannesahalla
Rasti 3 Liitosten arkki – puuliitosnäyttelyyn tutustuminen Ullakko-galleriassa
Rasti 4 Tutustuminen Arboretum -puulajipolkuun Kariniemen ja Pikku-Veskun puistossa
Rasti 5 Lahopuu -workshop
Rasti 6 Tutustuminen Sibeliustaloon
Rasti 7 Ruokailu ja makkaranpaistoa


Mikä PuuPeTe?

  • Hanketta vetää Suomen metsäkeskus ja hankkeessa ovat toimijoina mukana Puuteollisuusyrittäjät ry sekä Teknisten aineiden opettajat – TAO r.y.
  • PuuPeTe-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta.

Lisätietoa https://www.metsakeskus.fi/fi/hankkeet/puupete

Puuviesti

Puuviestin -lehden julkaisija vaihtuu ja lehteä alkaa tuottamaan vuoden 2022 alusta Pro Puu -yhdistys. Tavoitteena on kehittää ja uudistaa Puuviesti -lehteä ja saada siitä alan suuri vaikuttaja ja äänenkannattaja.

– ”Näin lehdellä on aidosti ja oikeasti mahdollisuus kasvaa alan suurimmaksi vaikuttajamediaksi”, toteaa lähes 10 vuotta lehteä julkaissut Tuula Uitto, Kristalli-Julkaisut.

Vuoden 2022 alusta Puuviestin päätoimittajan aloittaa ProPuun toiminnanjohtaja Hanna Gröndahl. Tuula Uitto jatkaa tärkeänä tekijänä lehden toimittajana.

– ”Olen erittäin iloinen tästä muutoksesta. Yli 30 vuotta vanha alan ammattilehti saa näin aidosti ja oikeasti mahdollisuuden kasvaa alan vahvaksi vaikuttajaksi tuoden alan uutisia, uutuuksia ja ilmiöitä esiin”, sanoo päätoimittaja Tuula Uitto/ Puuviesti.

– ”Pro Puu -yhdistys on innoissaan tästä mahdollisuudesta, joka lehden julkaisun myötä avautuu. Voimme edistää kotimaisen puun tunnettuutta ja kertoa sen monipuolisesta jalostamista ja käytöstä uudessa mediassa. Puuviesti -lehden sisältö täydentyy uusilla teemoilla, mm. puulajeista, materiaaleista, perinteisistä ja uusista tekniikoista. Sekä asioista ja ilmiöitä, joita yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisesti olemme edistäneet ja toteuttaneet pian 25 vuoden ajan”, innostuu toiminnanjohtaja Hanna Gröndahl /ProPuu ry.

– ”Puuteollisuusyrittäjät ry on tehnyt tähän mennessä hyvää ja pitkää yhteistyötä Puuviesti-lehden kanssa. Olemme innoissamme Puuviestin ja Pro Puu ry:n yhdistymisestä. Pro Puu ry on aktiivinen puun puolestapuhuja ja yhdistyminen Puuviesti-lehden kanssa tukee ajankohtaista keskustelua puun puolesta”, iloitsee toiminnanjohtaja Janne Liias / Puuteollisuusyrittäjät ry.

Uusi yhteistyö lisää myös eri yhteisöjen yhteistyömahdollisuutta lehden kanssa ja tulee lisäämään myös lehden sisältöä runsaasti. Lehteen perustetaan uusi toimitusneuvosto, joka koostuu eri alojen ammattilaisista, näin jokaiseen lehteen tulee laajuutta, jonka hyvä yhteistyö mahdollistaa.


FAKTA

Pro Puu-yhdistys on perustettu 20.2.1997. Yhdistyksen tarkoituksena on lujittaa puuseppien ja suunnittelijoiden ammatillista ja aatteellista yhteistyötä. Perustehtävänään se pitää kotimaisten puulajien tunnettuuden edistämistä erinomaisena materiaalina kalusteissa, sisustuksissa ja rakennuksissa. Yhdistyksen toimintatavalle on ominaista kilta-aate, jossa keskeistä on ammattitaidon kehittäminen ja ammatillinen vuorovaikutus.

Puuviesti on perustettu 1990. Se on puutuoteteollisuuden ammattilehti, joka on vahvasti suomalaista puun jatkojalostusosaamista ja puusepänteollisuutta monipuolisesti esittelevä julkaisu. Lehti keskittyy alan osaajien ja ilmiöiden esittelyyn ja on erinomainen väline ammattilaisten tavoittamiseen ja tietojen välittämiseen sekä olemaan kanavana päättäjien ja yrittäjien välillä. Kristalli-julkaisut on julkaissut Puuviestiä (entinen Woodworking – Puuntyöstö) vuodesta 2013 lähtien.

 

Puulajiseinäke

Kotimaiset puulajit näyttävästi esille

Pro Puu -yhdistys on suunnitellut ja valmistaa seinäkkeitä, joiden avulla on helppo oppia tunnistamaan ja tuntemaan yleisimmät kotimaiset puulajit.

Pro Puu-gallerian näyttelyssä puulajiseinäkkeen edessä on eri puulajeista valmistettuja esineitä.

Seinäkkeen puulajit:
Douglaskuusi, Haapa, Terva/Harmaaleppä, Hies/Rauduskoivu, Jalava, Kataja, Kuusi, Lehmus, Lehtikuusi, Mänty, Pihlaja, Raita, Siperianpihta, Saarni, Tammi, Tuija, Tuomi, Vaahtera, Visakoivu

Puulajit vaihtelevat saatavuuden mukaan, mukana 18-20 lankkua. Yleisimmät puulajit aina mukana.

Kunkin puulajimallin päällä on QR-koodi kyseisen lajin esittelysivustolle Puuproffa.fi -sivuille.
Puuproffasta löytyy tarkempaa tieaot kunkin lajin kasvupaikasta puulajin ominaisuuksista ja käyttömahdollisuuksista.

Tammilankun päällä on tammen lehden viivapiirros , nimi latinaksi-suomeksi-ruotsiksi-englanniksi sekä QR-koodi.

Näyttävä & innostava teos opetuksen avuksi tai tilaa kaunistamaan

Puulajiseinäke sopii niin opiskelutiloihin kuin yleisiin aulatiloihinkin.

Kokonaisuus muodostuu 3 osasta.
Osan koko: kork. 50cm, pit. 150-160 cm
Kokonaispituus noin 4,5 m

Kiinnitettään seinään 4 pisteestä/osa

Hinta: 2500€, sis.alv 24%
Vapaasti Pro Puun verstaalla, Lahdessa. Voimme sovitusti pakata seinäkkeen ja toimittaa esimerkiksi postitse.
Toimitusaika n. 4-6 vkoa tikauksesta.

 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:

info(a)propuu.fi, Pro Puu -yhdistys

Kysely opettajille

Kotimaisen puun monimuotoisuus

Pro Puu -yhdistys tekee aktiivista puupromootiota jo kolmatta vuosikymmentä. Tämä kysely on osa Kotimaisen lähipuun monimuotoisuus -hanketta, jolla haluamme edistää kotimaisen puun asiantuntevaa ja laajaa käyttöä. Hanke on osa Ympäristöministeriön ohjelmaa.

Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeita. Puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden kehittämisessä – sitä ja puun muuta käyttöä kehittämällä halutaan tukea metsien kestävää ja järkevää käyttöä.

Tällä kyselyllä kartoitetaan puumateriaalin tuntemusta ja lisätiedon tarvetta. Se on kohdennettu alan opettajille. Vastaavia kyselyitä tehdään myös alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kyselyn tulosten avulla olemme mukana laajentamassa informaatiosisältöä ja kehittämässä sen jakamista oikeille kohderyhmille. Tulokset raportoidaan eteenpäin myös Ympäristöministeriölle.

 

Tästä pääset kyselyyn

 

Vastaukset tallentuvat nimettöminä. Kysymyksiin vastaaminen vie pari minuuttia.
Kysely sulkeutuu 30.10.2020. Kiitos ajastasi!

Tuhatjalkaiset

Pro Puu-yhdistys ja Woodism -jaosto jatkavat edelleen kaadettujen puisto- ja pihapuiden talteenottoa ja materiaalin hyödyntämistä kalusteissa ja piha- ja ympäristörakentamisessa. Kirkkopuistosta rakenteilla olevan Humpulan päiväkodin tontilta kaadettiin vuosi sitten iso kuusi ja iäkäs haaroittunut tammi, joista ehdotettiin tehtävän päiväkodin piha-alueelle lasten leikkiympäristöön soveltuvia rakennelmia. Oksineen talteen otetusta kuusesta valmistuu kolme ”tuhatjalkaista” matoa, jotka sijoittuvat piha-alueelle ja sisäaulaan lasten iloksi.

Optiona on hyödyntää jatkossa myös tammen materiaali. Rakennelmien turvallisuus- ja sijoittelukysymyksissä yhteyshenkilöinä ovat päiväkodin johtaja Aija Marola ja arkkitehti Sauli Havas.

Teokset suunnittelee ja toteuttaa kuvanveistäjä-puuseppä Ville Tonttila

Puisto- ja pihapuiden talteenotto ja jatkojalostus ovat kestäviä ratkaisuja haketuksen ja polton sijaan. Materiaalilähtöisellä suunnittelulla puumateriaalit ovat hyödynnettävissä kaikkine ominaisuuksineen ja vikoineen lopputuloksena aina yksilöllisiä ratkaisuja. Pro Puun yhteistyö Lahden ja Helsingin vihertoimien kanssa on vakiintunut käytännöksi, jossa arboristit osaavat jo huomioida tämän mahdollisuuden. Hyvistä ja näkyvistä pilottihankkeista muodostuu käytäntöjä ja uutta kestävän kehityksen ajattelua.
Lasten hyvinvoinnin ja vastustuskyvyn on tutkimuksellisesti todettu vahvistuvan, kun he ovat kosketuksessa orgaanisiin materiaaleihin.
Kaupungin asukkaat ymmärtävät hyvin lähipuun käytön merkityksen ja kaadettujen tuttujen puiden tarinan jatkuvuuden arvon.

Hanke on jatkumoa Woodism-toiminta-ajatukselle, mutta toteuttaa sitä uudella avauksella tuoda piha- ja puistopuut julkisiin tiloihin ja ympäristöön veistoksellisessa muodossa. Puun rungot otetaan talteen oksineen ja suunnitellaan niistä materiaalilähtöisesti teoksia, joilla pyrkii myös olemaan jokin funktio lasten leikkien ja aikuistenkin viihtyvyyden kannalta. Hanke haluaa osoittaa, että kunkin puun yksilölliset piirteet ja muodot voidaan luovasti hyödyntää ympäristötaiteessa ja palauttaa arvokas lähipuu kasvuympäristöönsä.
Puulla on aina oma tarinansa, joka yhdistetään teoksen informaatioon.

Lisätietoja: Markku Tonttila / info@ebonia.fi / 0400 770 345

 


 

Tuhatjalkaiset on osa Ympäristöpääkaupunki 2021 –ohjelmaa.

#ympäristöpääkaupunki
#ympäristöpääkaupunki2021
#greenlahti

Kysely ammattilaisille

Kotimainen lähipuu –kysely

Pro Puu -yhdistys tekee aktiivista puupromootiota jo kolmatta vuosikymmentä. Tämä kysely on osa Kotimaisen lähipuun monimuotoisuus -hanketta, jolla haluamme edistää kotimaisen puun asiantuntevaa ja laajaa käyttöä. Hanke on osa Ympäristöministeriön ohjelmaa.

Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeita. Puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden kehittämisessä – sitä ja puun muuta käyttöä kehittämällä halutaan tukea metsien kestävää ja järkevää käyttöä.

Tällä kyselyllä kartoitetaan puumateriaalin tuntemusta ja lisätiedon tarvetta. Se on kohdennettu alan ammattilaisille. Vastaavia kyselyitä tehdään myös alan tuleville ammattilaisille ja opetushenkilöstölle. Kyselyn tulosten avulla olemme mukana laajentamassa informaatiosisältöä ja kehittämässä sen jakamista oikeille kohderyhmille. Tulokset raportoidaan eteenpäin myös Ympäristöministeriölle.

Tästä pääset kyselyyn

 

Vastaukset tallentuvat nimettöminä. Kysymyksiin vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Kysely sulkeutuu 30.10.2020. Kiitos ajastasi!

 

Troijan hevonen

Kiertopalkinto

Pro Puu-yhdistys huomioi vuosittain tunnustuksella jäsenen,  joka on omalla toiminnallaan erityisesti puolustanut yhdistyksen arvoja ja toiminta-ajatusta ja osallistunut aktiivisesti yhdistyksen toimintaan.

Troijan hevonen -tunnustuspalkinto on myönnetty

2008 Tapio Anttila / Tapio Anttila Design
2009 Päivi Salenius / Puuseppä Päivi Salenius
2010 Raimo Kantonen / Kantosen puutyö
2011 Hanna Gröndahl
2012 Kirsi Pasanen ja Mikko Kentta / Muoto 2
2013 Timo Suutari / Arch. Wood Ky
2014 Tuomas Vilpakka / 3D Tilaihme Oy
2017 Janne Mujunen, Jorma Kumpumäki & Samuli Leinonen / Design Element Oy
2019 Harri Talvio / Upwood Design Oy

Valinnassa huomioidaan mm. jäsenen ja hänen yrityksensä  toimintaa yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisesti, ammattitaitoa ja yhteistyökykyä eri hankkeissa sekä osallistumista yhdistyksen toimintaan.


Tunnustuksen symbolina ojennettavan kiertopalkinnon, Troijan hevonen- pienoispatsaan, on suunnitellut ja toteuttanut yhdistyksen kunniajäsen professori, kuvanveistäjä Mauno Hartman. Täysikokoinen Mauno Hartmanin veistos Troijan hevonen on valmistunut vuonna 1999 ja seisoo Pro Puu -keskuksen edessä.

Habitare 2019, osasto 6 m19

Visan uusi tuleminen

Hanke

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten visakoivun käyttöä saataisiin lisättyä teollisen mittakaavan tuotannossa. Suunnittelijoiden ja muotoilijoiden toivotaan löytävän uudestaan visan uniikki olemus ja sen sovellukset kalusteissa, sisustuksissa ja pienesineissä. Hankkeen avulla lisätään visakoivun arvostusta ja mietitään sille jatkojalostuskohteita.

Visakoivu halutaan nostaa yhdeksi suomalaisen muotoilun ja suunnittelun kulmakiveksi kehittämällä sille uudenlaisia käyttösovellutuksia. Visakoivun teollisen mittakaavan käyttö on nykyisin vähäistä, vaikka materiaalia on runsaasti tarjolla. Visakoivikko päätehakataan yleensä 60–70 vuoden iässä. Harvennusvisaa on alkanut kertyä merkittäviä määriä 30–40 vuotiaista leimikoista.

Hankkeen tavoitteena on

 – selvittää visakoivun käyttöä ja haasteita tällä hetkellä
– selvittää visakoivuvarat ja markkinapotentiaali
– kehittää visakoivulle uusi brändi
– sidosryhmien sitouttaminen jatkohankkeeseen

– – – –

Hankkeen aikana on tuotu esiin perinteistä muotoilu ja käyttöä VISA – CURLY BIRCH näyttelyssä 2018.

Näyttelyn lomassa pidettiin myös VISAN UUSI TULEMINEN- seminaari Sibeliustalolla 10.10.2018. Seminaari oli suunnattu etupäässä metsän kasvattajille, muotoilijoille, arkkitehdeille, puun jalostajille ja puukauppiaille.

Tapahtumassa aiheina olivat mm. visakoivun kasvatus, jatkojalostus ja kaupallistaminen.

Avaus | Risto Koiravuori | Visaseuran puheenjohtaja
Visakoivu Antti Koskimäki | Metsänhoitaja
Visakoivikon perustaminen ja hoito Risto Koiravuori | Visaseura
Visakoivun puuaine ja sen uusia käyttömahdollisuuksia Henrik Heräjärvi | Erikoistutkija, LUKE
Visakoivu muotoilijan materiaalina Kaarle Holmberg | Sisustusarkkitehti, Studio Holmberg Oy
Visa vientituotteena Unto Ihatsu | Toimitusjohtaja, Puuallianssi Oy
Visan maailmanvalloitus – kansainvälisen brändin rakentaminen Jarno Järvi | Suunnitteluryhmän johtaja, Mainostoimisto Ilme Oy

Visan koivun uusia mahdollisuuksia ryhdyttiin testaamaan VISAN ILME näyttelyssä 2019.

Pro Puu ry
Markku Tonttila
info@propuu.fi, +358 400 770 345

– – –
Visaseura ry 
Risto Koiravuori
risto.koiravuori@gmail.com

– – –
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy
Jukka Selin
jukka.selin@ladec.fi, +358 40 521 6071


Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Pro Puu ry ovat käynnistäneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää, miten visakoivun käyttöä saataisiin lisättyä teollisen mittakaavan tuotannossa.Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja ProPuu ry ovat käynnistäneet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman rahoituksella hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää, miten visakoivun käyttöä saataisiin lisättyä teollisen mittakaavan tuotannossa. Hankkeen avulla lisätään visakoivun arvostusta ja mietitään sille jatkojalostuskohteita.

Pro Puu -galleriassa 27.9.-31.10.2019

Korvenranta 100v

Ammattimaista puun työstämistä jo neljännessä sukupolvessa.

Sata vuotta sitten kaikki sai alkunsa yhden miehen sisukkaista teoista – verstaan rakentamisesta, puuhuvilan siirrosta ja laadukkaiden puutuotteiden valmistamisesta. Vuonna 2019 tuotteitamme hyödynnetään lukemattomissa kohteissa ympäri maailman ja käytössämme on viimeisin huipputeknologia, mutta juuriamme emme koskaan unohda. Korvenrannan tarinassa kaikki pohjautuu perheeseen, tinkimättömään tekemiseen ja sukupolvien jatkumoon. Tervetuloa juhlistamaan Korvenrannan 100-vuotiasta historiaa kanssamme. 100-vuotis -juhlasivustolla pääset tutustumaan sekä sukumme että yrityksemme värikkääseen ja monivaiheiseen historiaan niin kuvien kuin tarinoidenkin muodossa. Erityisen ylpeitä olemme 100-vuotis -juhlamallistostamme. Tutustu tarinaamme ja ihastu puutyöstön mahdollisuuksiin.

Katso Korvenrannan lastuja

Korvenranta on luotettava, reilu ja joustava puutyöstön ammattilainen.

Vuosien kokemus ja ammattitaito mahdollistavat läpinäkyvän toimintamme. Tämä näkyy niin asiakaskokemuksessa kuin viestinnässä ja markkinoinnissa. Olemme puusepäntyön kokeneita ammattilaisia. Siksi asiakkaamme tietävät saavansa kaikissa tilanteissa kestäviä ja korkealaatuisia tuotteita.

Kumppanina olemme luotettava, reilu ja joustava niissä tilanteissa, kun etsitään luovia ratkaisuja. Me pidämme huolen siitä, että sovituista aikatauluista pidetään kiinni. Olemme asiakkaan puolella vaikeissakin tilanteissa.

Perinteisenä ja paikallisena toimijana meidät tunnetaan insinöörimäisestä tarkkuudesta ja periksiantamattomuudesta. Huomenna meidät tunnetaan edelleen puutyöstön kehittäjänä ja uudistajana, alan johtavana brändinä.

Lue lisää

 

Pro Puu -gallerian heinäkuun näyttelyssä esitellään Kariniemen Arboretumia, sen upeita puuvanhuksia, puulajipolkua ja Lanu-Puistoa. Pro Puu -galleriassa 3.-30.7.2019

Kariniemen Arboretum

Pro Puu -gallerian heinäkuun näyttelyssä esitellään Kariniemen Arboretumia, sen upeita puuvanhuksia, puulajipolkua ja Lanu-Puistoa. Vuosien aikana Kariniemessä on istutettu uusia puita vanhojen lomaan, ympäristöä on siistitty ja kalusteita rakennettu. Puulajipolulle opastavat opastaulut ja puulajeista kertovat maastoon sijoitetut puutolpat. Kierrettyäsi puulajipolun tunnet Lahden myös puiden kaupunkina!

Kun Lahti täytti 100 vuotta vuonna 2005, merkkivuoden kunniaksi perustettiin puulajipolku. Se esittelee puuvanhuksia, jotka ovat seuranneet kaupungin kehitystä jo lukuisien vuosien ajan. Puulajipolku kulkee Kariniemen puistomäellä, jossa voi karistaa jaloistaan kaupungin pölyt ja lähteä retkelle Kariniemen lehtomäkeen ja Pikku-Vesijärven puistoon. Polulla voit tutustua jopa 45 puulajiin, joista osa on luonnonvaraisia ja osa istutettuja. Kulkiessasi puistossa huomaat, että luonnon kauneutta löytyy aivan Lahden keskustan tuntumasta!

Arboretum

Pro Puu -yhdistys ja Lahden kaupunki perustivat Lahteen Kariniemeen ja Pikkuvesijärven puistoon kattavan ja yhtenäisen puulajipolun, jonka varrella on merkitty tällä hetkellä 45 puulajia. Iäkäs, runsas ja monipuolinen puusto muodostaa opastetun, helposti lähestyttävän ja kattavan kokoelman – Karinimen Arboretumin. Puulajipolku kulkee Pikku-Vesijärven englantilaistyylisessä maisemapuistossa, jossa puulajisto on runsas ja alueesta on kehittynyt kaupungin merkittävin viheralue. Ja Kariniemen lehtomäki on kaupunkimetsänä tärkeä osa puulajipolkua. Kariniemen mäen pohjoisrinne ja osa etelärinteestä ovat suojeltuja. Suojelun tavoitteena on huolehtia vallitsevasta luonnosta, koska alueella kasvaa harvinaisiakin lajeja.

Alueen kartan voi tulostaa Pro Puun nettisivuilta tai ostaa (2€) Pro Puu-keskuksesta.

Lanu-Puisto

Puulajipolun varrelle sijoittuu myös Olavi Lanun Veistos puisto, jossa 15 ihmishahmoista veistosta kätkeytyvät puiden siimekseen. Vuosien kuluessa veistokset ovat sammaloituneet ja lähes sulautuneet ympäristöön, vaikka ne ovatkin suurikokoisia. Talvella vuorostaan lumi kietoo teokset osaksi luonnon maisemaa.

Puuproffa.fi

Puuproffa.fi –palvelussa kerrotaan kotimaisista puulajeista ja niiden käytöstä. Puutietous on kerätty sekä alan harrastajille, opiskelijoille että ammattilaisille – ja on vapaasti käytettävissä. Sivuston sisältö koostuu puulajitietoudesta noudattaen puun kulkureittiä metsästä kohti puun työstöä ja puisia tuotteita: puun kuivaus, pintakäsittely, liimaus, puun kosteuseläminen, soluoppi jne.

Kulje reittiä puistossa ja löydä luonnonkauneutta aivan Lahden keskustan tuntumasta!

 

Lue tästä lisää Kariniemen puulajipolusta ja Lanu-puistosta.