Tuhatjalkaiset

Pro Puu-yhdistys ja Woodism -jaosto jatkavat edelleen kaadettujen puisto- ja pihapuiden talteenottoa ja materiaalin hyödyntämistä kalusteissa ja piha- ja ympäristörakentamisessa. Kirkkopuistosta rakenteilla olevan Humpulan päiväkodin tontilta kaadettiin vuosi sitten iso kuusi ja iäkäs haaroittunut tammi, joista ehdotettiin tehtävän päiväkodin piha-alueelle lasten leikkiympäristöön soveltuvia rakennelmia. Oksineen talteen otetusta kuusesta valmistuu kolme ”tuhatjalkaista” matoa, jotka sijoittuvat piha-alueelle ja sisäaulaan lasten iloksi.

Optiona on hyödyntää jatkossa myös tammen materiaali. Rakennelmien turvallisuus- ja sijoittelukysymyksissä yhteyshenkilöinä ovat päiväkodin johtaja Aija Marola ja arkkitehti Sauli Havas.

Teokset suunnittelee ja toteuttaa kuvanveistäjä-puuseppä Ville Tonttila

Puisto- ja pihapuiden talteenotto ja jatkojalostus ovat kestäviä ratkaisuja haketuksen ja polton sijaan. Materiaalilähtöisellä suunnittelulla puumateriaalit ovat hyödynnettävissä kaikkine ominaisuuksineen ja vikoineen lopputuloksena aina yksilöllisiä ratkaisuja. Pro Puun yhteistyö Lahden ja Helsingin vihertoimien kanssa on vakiintunut käytännöksi, jossa arboristit osaavat jo huomioida tämän mahdollisuuden. Hyvistä ja näkyvistä pilottihankkeista muodostuu käytäntöjä ja uutta kestävän kehityksen ajattelua.
Lasten hyvinvoinnin ja vastustuskyvyn on tutkimuksellisesti todettu vahvistuvan, kun he ovat kosketuksessa orgaanisiin materiaaleihin.
Kaupungin asukkaat ymmärtävät hyvin lähipuun käytön merkityksen ja kaadettujen tuttujen puiden tarinan jatkuvuuden arvon.

Hanke on jatkumoa Woodism-toiminta-ajatukselle, mutta toteuttaa sitä uudella avauksella tuoda piha- ja puistopuut julkisiin tiloihin ja ympäristöön veistoksellisessa muodossa. Puun rungot otetaan talteen oksineen ja suunnitellaan niistä materiaalilähtöisesti teoksia, joilla pyrkii myös olemaan jokin funktio lasten leikkien ja aikuistenkin viihtyvyyden kannalta. Hanke haluaa osoittaa, että kunkin puun yksilölliset piirteet ja muodot voidaan luovasti hyödyntää ympäristötaiteessa ja palauttaa arvokas lähipuu kasvuympäristöönsä.
Puulla on aina oma tarinansa, joka yhdistetään teoksen informaatioon.

Lisätietoja: Markku Tonttila / info@ebonia.fi / 0400 770 345

 


 

Tuhatjalkaiset on osa Ympäristöpääkaupunki 2021 –ohjelmaa.

#ympäristöpääkaupunki
#ympäristöpääkaupunki2021
#greenlahti