Rakennetutkielmia

rakennelmiaProjektissa tutkitaan verkkomaisten puurakenteiden hyödyntämistä rakennustuotannossa ja pyritään luomaan uudenlainen avoin ja vapaa puurakennejärjestelmä, joka soveltuu myös suurille jänneväleille. Tutkimuksen ensimmäinen osa on esitetty kuuden erilaisen rakennustyypin muodossa, joista on tehty arkkitehti- ja insinöörisuunnitelmien lisäksi pienoismallit. Kuusi rakennusta ovat käyttötarkoituksiltaan, jänneväleiltään ja rakentamistavoiltaan toisistaan poikkeavia, vaihdellen tilapäiskatoksesta katettuun jalkapallohalliin. Liitosten arkissa esitellään teollisuushallin, tornin, Rock –katoksen ja kirkon pienoismallit.

Metalliliitokset

metalliliitoksia
Aitojen puuliitosten käyttöä on vaikeuttanut liitosten rakennelaskelmien teettämisen vaativuus. Mm. järeitä metalliliittimiä on sen vuoksi otettu käyttöön pilari-palkki rakentamisessa. Metalliliittimet ovat useimmiten ns. piilokenkiä, joissa itse metallinen liitoskappale jää piiloon puun sisään. Metalliliitosten etuna on, että niillä on mahdollista toteuttaa hyvin kookkaita rakenteita.

 

Roof Structure, Studio Suonto Oy

horsmari
Hösmärinpuiston koulu ja päiväkoti Espoossa on suunniteltu teollista toteutustapaa silmällä pitäen. Modulaarisuus antaa perusrytmin ja verhouksina on rikkaasti varioituja laudoituksia ja puupintoja, mm. paanumaisia, limitettyjä pintoja, erikoisleveitä liimalevypanelointeja, leveitä ikkunakorostuksia sekä kuullotettuja vanerikasetteja. Verhouksia ja kiinnityksiä on kehitetty perinteisestä kirvesmiestyöstä puoliteollisen asennustyön suuntaan.

Katosten suojaamien pilariarkadien erkkeri-ikkunat muodostavat ikkunakaappeja, joissa voi istua ja leikkiä. Pilarit ovat ulkona onttoja liimapuurakenteita ja sisällä kertopuuta. Palkit ovat kerto- tai massiivipuuta ja rakenteellista ilmettä korostetaan puuliitoksilla. Pyöreät porrashuoneet ovat suorakulmaisen arkkitehtuurin vasta-aihe ja laakea katto sitoo rakennuksen kokonaisuudeksi, jossa sisäänvedot ja pilarikäytävät muodostavat suojaisia ulkotiloja. Leveät räystäät ja korkeat katokset suojaavat julkisivuja ja synnyttävät omintakeista arkkitehtuuria.