Pro Puu -galleriassa 3.-29.9.2021

Puusta paikallisesti

Sahaustapahtuma on työnäytös marginaalipuun jalostumisesta sahatavaraksi ja puuseppien tarvepuuksi. Pro Puu -yhdistys merkitsee eri omistajien lankut ja ylläpitää varastokirjanpitoa puista. Sahauksessa kiinnitetään erityistä huomiota puun laatutekijöihin puusepän työn kannalta. 

Pro Puu- yhdistys opastaa ja palvelee lukuisia mökkiläisiä ja omakotitalo asukkaita, jotka usein tiedustelevat mahdollisuuksia saattaa omia tonttipuitaan sahattaviksi kelvolliseksi kalustemateriaaliksi. Kaupungin vihertoimi on myös halukas ohjaamaan kaadettuja terveitä puistopuita järkevään jälkikäyttöön.

Sahausta lähestytään lähinnä puusepän tarpeita ajatellen. Varsinaisen sahauksen lisäksi tapahtumassa jaetaan tietoa puun kaadosta, taapeloinnista ja kuivauksesta. Mallitaapelit ovat tuttu maamerkki Pro Puu -keskuksen päädyssä. Pro Puu -yhdistys merkitsee eri omistajien lankut ja ylläpitää varastokirjanpitoa puista. Varaston kierto on 2-3 vuotta.

PUUSTA PAIKALLISESTI -näyttelyssä on esilä kotimaisista puulajeista valmistettuja pienesineitä ja kalusteita.

Seinäkkeen puulajit: Douglaskuusi, Haapa, Terva/Harmaaleppä, Hies/Rauduskoivu, Jalava, Kataja, Kuusi, Lehmus, Lehtikuusi, Mänty, Pihlaja, Raita, Siperianpihta, Saarni, Tammi, Tuija, Tuomi, Vaahtera, Visakoivu. Puulajit vaihtelevat saatavuuden mukaan, mukana 18-20 lankkua. Kunkin puulajimallin päällä on QR-koodi kyseisen lajin esittelysivustolle Puuproffa.fi -sivuille.

SYYSSAHAUS

Sahaus toteutetaan ke 15.9.2021 klo 10 alkaenkenttävannesahalla yhteistyössä AAA-Sahakoneen kanssa.

Sahauksessa kiinnitetään erityistä huomiota puun laatutekijöihin puusepän työn kannalta. Asiakkaan sahaukseen toimittamista tukeista voidaan kuivauksen jälkeen tehdä tilauksesta vaikkapa kodin kalusteita. Näin pihapuu jatkaa elämäänsä jalostetussa muodossa vielä kaatamisensakin jälkeen.
Sahaustapahtuma on avoin yleisölle ja toimii samalla oppimistilanteena alan opiskelijoille.

Lisätietoa puun kaadosta, sahauksesta ja kuivauksesta puuproffa.fi  ja Puun kaato-sahaus-säilytys -oppaasta.

 

 Tapahtuman ja näyttelyn mahdollistaa tuellaan