Puusepän liitokset

Sinkkaliitokset

Sinkkaliitos on lujin nurkissa käytettäväksi soveltuvista liitostyypeistä. Sitä käytetään perinteisesti erilaisten runkorakenteiden ja vetolaatikoiden kehyksien valmistuksessa. Tarkasti mitoitettuna ja valmistettuna siitä saa näyttävän kalusteen yksityiskohdan. Se kestää myös erittäin hyvin mekaanista rasitusta ja kosteusvaihtelua.

sinkkaliitos

 Puolipeittosinkka,   Kirvesmiehensinkka,   Huullossinkka, Puusepänsinkka,  Koristesinkka, Salasinkka,  Vinosinkka, Avosinkka


Lovi- ja tappiliitokset

Lovi- ja tappiliitosten käyttö on lujin ratkaisu saada kahden kohtisuoraan toisiaan vasten tulevat kappaleet yhdistetyksi. Sen lujuuteen vaikuttavat tapin pituus, liimapinnan laatu ja puun omat lujuusominaisuudet. Lisälujuuden saamiseksi liitos voidaan lukita sivulta pyörötapein.

lovi tappi

Kiilatappiliitos, Yksiloviliitos, Kahden tapin liitos, Kolmen tapin liitos, Vino tappiliitos, Kaideliitos, Poratappiliitos, Pyörötappiliitos, Peittoloviliitos, Ristitappiliitos, Jiiritappiliitos, Kolmen jiirin liitos


Uraliitokset

Yksinkertainen uraliitos on varsin käyttökelpoinen levyrakenteisissa rungoissa ja hyllyissä.
Se kestää hyvin alaspäin suuntautuvaa rasitusta, mutta kestää heikommin poikkisuuntaista vetoa ja vääntöä. Nurkkahuullokset antavat liitoksille tehokasta liimapintaa ja asemoivat hyvin liitoskappaleet toisiinsa. Pyrstöuraliitos on ylivertainen rakenne kestämään poikittaissuuntaistakin rasitusta ilman liimaa. ura

Lukkojiiriliitos, Nurkkauraliitos, Peilikehäliitos,  Ponttiliitos,  Uraliitos, Uurreliitos


Kampaliitos

Suuren liimapinta-alansa johdosta kampaliitos on erittäin kestävä. Erityisen hyvin se soveltuu pöytälaatikoiden ja runkoseinämien kokoamiseen. Tiheäjakoista koneistettua kampaliitosta käytetään myös puun pituussuuntaisena jatkoliitoksena.

kampa

Kampaliitos,   Sormiliitos,  Sormijatkoliitos


Lapaliitokset

Lapaliitoksia käytetään yleisesti erilaisissa kehysrakenteissa. Ne ovat kahden kappaleen väliin tehtäviä yksinkertaisia liitoksia, jotka eivät kestävyydeltään ole ura-, tappi-, pyrstö-, tai sinkkaliitoksien vertaisia.

lapa

Ristilapaliitos,   Hakaliitos,  Kulmahakaliitos,  Nurkkahakaliitos,Urahakaliitos, Vinohakaliitos, Pyrstöhakaliitos