Pro Puu -galleriassa 2.- 28.6.2021

Maastovaara & Lyytinen

Juhlanäyttely on kooste hienopuuseppien , Ari Maastovaaran ja Markku Lyytisen, tehdyistä töistä, yhteisistä vuosista ja ystävyydestä.

Suomessa on ollut kautta aikain taitavia puuseppiä, jotka ovat osaamisellaan tehneet todeksi suunnittelijoiden ja arkkitehtien luomuksia. Heidän kättensä jälkeä on voinut ihailla niin tsaarin hovissa, eduskuntatalossa, presidentin virka-asunnoissa, kuin monissa muissa tunnetuissa ja vähemmän tunnetuissa paikoissa.

Sodanjälkeinen aika ja sotakorvaukset muuttivat Suomea teollisempaan suuntaan, niin myös puu- ja puusepänalaa. Kasvava teollisuus tarvitsi lisää työntekijöitä ja toisaalta se pystyi tarjoamaan tasaisemman tienestin kuin pienyrittäjätoiminta.

Jälleenrakennus vaurastutti Suomea vähitellen ja sen myötä tuli kysyntää myös laatuhuonekaluille ja niiden valmistajille. Ilman taitavia puuseppiä se olisi ollut mahdotonta ja heitä voi hyvällä syyllä kutsua oman aikansa hienopuusepiksi. Maailmalla vastaaville puusepille on ollut ammattinimike käytössä jo pitkään; Englannissa cabinetmaker, Saksassa kunst tischler ja Ruotsissa finsnickare, mutta Suomessa hienopuuseppä-nimike otettiin käyttöön vasta -90 luvulla, kun ammattia vastaavaa koulutus aloitettiin Heinolan hienopuuseppäkoulussa. Näyttelyn hienopuusepät edustavat kyseisen oppilaitoksen toista vuosikurssia.

OPISKELUAIKA

Puuseppien tiet kohtasivat v. 1993, kun he aloittivat puusepän jatko-opinnot Heinolan hienopuuseppäkoulussa. Koulun tavoite oli korkeatasoisen puuosaamisen kehittäminen ja siellä toimittiin hyväksi havaitulla mestari-kisälliperiaatteella työelämälähtöisesti. Opettajina ja esikuvina toimivat alalla pitkään vaikuttaneet ja ansioituneet puusepät Kari Virtanen, Rudi Mertz, Peter Smidt ja Seppo Auvinen sekä sisustusarkkitehti Markku Kosonen. Yksikön päivärutiineista vastasi lehtori Pekka Blomster.

Opiskelussa painopiste oli valmistuksessa eli puusepäntyön kehittämisessä, mutta opiskelimme myös suunnittelua sekä ammatin toteutumista oikeassa työelämässä. Laadukas valmistus ja hyvä materiaalitaju ovat välttämätön pohja hyvälle lopputuotteelle, mutta sen lisäksi mittasuhteiden ja rakenteiden ymmärtäminen ovat korvaamattoman tärkeitä. Kun piirretty idea toteutetaan konkreettiseksi esineeksi, jää suunnittelijan ja hienopuusepän yhteistyössä nuo edellä mainitut asiat usein tekijän vastuulle.

Näillä menetelmillä opiskelimme projektiluonteisesti eli kussakin kurssissa keskityimme tiettyihin asioihin ja kurssin päätteeksi oli antoisa ja ankara kritiikkipalaveri. Teimme myös joitakin tilaustöitä koulun ulkopuolelle, jotka toivat opiskeluun lisäantia. Opintojen päätteeksi teimme avartavan 10 päivän opintomatkan Milanon seudulle, jossa puualan perinteet ovat todella pitkät ja osaaminen sen mukaista. Tutustuimme moniin alan toimijoihin yhden miehen mallipuusepän studiosta Alessin ison tehtaaseen.

YRITYSTEN PERUSTAMINEN JA TOIMINTA

Monivaiheisten opintojen jälkeen valmistuimme artenomi-hienopuusepiksi koulun toiselta vuosikurssilta jouluna -95. Olimme oppineet paljon uutta, kartuttaneet osaamistamme ja ammattiylpeinä astuimme työelämään. Tai yritimme astua, mutta koulutusta vastaavaa työtä ei ollut tarjolla, eikä mikä tahansa työ tullut kyseeseen, sillä halu jatkaa opintojen viitoittamalla tiellä oli vahva.

Elettiin laman jälkeistä aikaa, pahin oli takana ja nousu hyvässä vauhdissa, mutta asiat monelta osin ja monella olivat täysin sekaisin. Oma tilanteemme oli riittävän hyvä, samoin itseluottamuksemme, joten vaihtoehdoksi jäi hankkia tilat, koneet ja perustaa yritykset. Näin toimimme ja pohjatyöt tehtyämme kesän kynnyksellä -96 puusepän yritykset Juuripuu Tmi ja Maastovaara Tmi aloittivat Herttoniemessä ja samalla syntyi jotain merkityksellistä! Sillä tiellä olemme, satoja projekteja takana ja tuhansia asiakaskontakteja rikkaampina. Seitsemän vuotta toimimme saman katon alla, kunnes Maastovaaran tie vei Mikkeliin ja Juuripuun toiminta on jatkunut samoissa tiloissa.

Menneisiin vuosiin kuuluu monia mielenkiintoisia yhteistöitä suunnittelijoiden kanssa ja parhaiden projektien tuotteet ovat eläneet koko 25 v. ajan. Tuotteiden kehittelyn tuloksena ja vuosien myötä tekijä saattaa muuttua tekijä-suunnittelijaksi ja näin kävi tämän näyttelyn tekijöille. Ari Maastovaara suunnittelee lähinnä uniikki-huonekaluja ja Juuripuun mallisto taas koostuu piensarjoina ja mittatilauskappaleina toteutettavista tuotteista. Suunnittelusta vastaavat Markku Lyytinen ja sisustusarkkitehti Kaarina Huhtiniemi.

Summa summarum, hienopuuseppä tekee työstään osaamisensa ja kiinnostuksensa näköisen ja sen lisäksi tuotteet ovat luonnollisesti kulttuurinsa sekä kuluttajiensa näköisiä.

PUU JA PUUSEPÄT

Puu on suomalaisille elintärkeä, läheinen ja rakas materiaali. Puusepälle se on monella tapaa haastava materiaali, sillä puu ei ole tasalaatuista, vaan siinä on monenlaisia toisiinsa vaikuttavia ominaisuuksia. Tämä tuo materiaaliin elävyyttä, mikä on samaan aikaan sen hienous ja kirous. Se on yksi syy materiaalin kiehtovuuteen, sillä kun valmistaa kokopuisia huonekaluja, niin ei ole kahta täysin samanlaista.

Teollisuudessa tämä mahdollisuus jätetään käyttämättä, sillä siellä puu pakotetaan tiettyyn muottiin tuotesuunnittelulla ja valmistusprosesseilla. Syyt ovat logistiset ja taloudelliset, koska puun monipuolisempi käyttö vaatisi enemmän ammattitaitoa, lisäisi työtä ja siten nostaisi tuotteiden hintoja

Tässä lyhyt kuvaus kuluneesta 25 v:sta, johon mahtuu lukematon määrä ikimuistettavia onnistumisia, mutta myös jokunen unohdettu epäonnistuminen. Päällimmäisenä työssä on perusasioiden hyvin tekeminen, ihmisten ja elämän ymmärtäminen tämän ammatin kautta. Esillä on vain tämän hetken mallit ja asiakkailta lainaksi saadut merkittävät työt, joissa aika jo näkyy. Työt kertovat olennaisen tekemistavoistamme ja jotain puun mahdollisuuksista.

 

JUURIPUU, Markku Lyytinen

Juuripuu on hienopuuseppä/maker-designer Markku Lyytisen v. 1996 perustama yritys, joka valmistaa omaa mallistoa ja mittatilaushuonekaluja puulajitoiveiden mukaan. Tuotteet valmistetaan sertifioidusta puusta ja pintakäsitellään ympäristö- ja käyttäjäystävällisillä öljyvahoilla.

Juuripuu toteuttaa myös mittatilausprojekteja yksityiskoteihin ja julkisiin tiloihin.

 

TMI MAASTOVAARA, Ari Maastovaara

Olen hienopuuseppä Ari Maastovaara. Verstaani sijaitsee synnyinkaupungissani Mikkelissä. Työni pohjautuu Heinolan hienopuuseppäkouluun, jossa mestarit jakoivat oppiaan ja antoivat tinkimättömän työn aakkoset. Näillä aakkosilla pääsin alkuun ja matka jatkuu.

Puun olemus kiehtoo, yllättää ja innoittaa. Haluan vaikuttaa esineiden muotomaailmaan, joten valmiita suunnitelmia ei tarvitse olla. Luodaan puusta ja annetaan puun kertoa.

 

Tästä on hyvä jatkaa kohti uusia ideoita, töitä ja haasteita!