Pro Puu -galleria 2.-28.8.2018

Muistojeni linnut

Aiheena oli metsä ja linnut kaikessa moninaisuudessaan. Materiaaleiksi määriteltiin erilaiset puulähtöiset aihiot, jotka toivotaan inspiroivat pienimuotoiseen veistelyyn ja rakenteluun.

Kukin osallistujataho osallistui työskentelyprosessin vaiheisiin erilaisin painotuksin ja omaan toimintaansa soveltuvasti. Muisteluhetkissä kuultiin tarinoita ikääntyneiden kokemuksista ja kohtaamisista lintujen kanssa. Mieleen palautuivat myös lintujen äänet sekä lintuaiheisia runoja ja lauluja. Metsäretkillä havainnoitiin luontoa. Luontoa tutkiessa pohdittiin millaisista materiaalia voisi hyödyntää lintuaiheista teosta tehdessä ja mukaan kerättiin runsaasti erilaisia luonnonmateriaaleja. Työpajoissa käsillä tekeminen, luovuus, tarinat ja luonnonmateriaalit muovautuivat muistojeni linnuiksi.

Työskentelyssä oli monia vaiheita, joten prosessista syntyi tiimi­työskentelyä parhaimmillaan. Ikääntyneiden kyvyt ovat rajoittunei­ta, mutta palvelutaloon mahtuu jos jonkinlaista taituruutta. Moni kykeni osallistumaan yhteiseen työskentelyyn, kukin omilla vah­vuuksillaan. Yksi oli sanaseppä, toinen ketteräjalkainen materiaalin kerääjä, kolmas taiteellinen sielu. Samaa yhteistyötä näkyi työpa­joissa, joissa autettiin toinen toisiaan.

Työskentely rohkaisi hyödyntämään enemmän luonnonmateriaalia viriketyöskentelyssä. Avasi silmiä näkemään ”kauneutta risussa ja männyn kävyssä”.

Erään miehen kommentti:

”Taiteillessa käsillä olin oman mukavuusalueeni ulkopuolella.
Ei sattunut mitään, joten taisin rohkaistua”

 Mukana näyttelyssä ovat Palvelutalo Huili, Ruutuystävät Avain­säätiö, Senioritalo Korkeakatu, Palvelukeskus Onnelanpolku ja Palvelutalo Johannakoti.

Projektin mahdollisti Taiteen edistämiskeskus sekä yhteistyö eri palvelutalojen kanssa.