Pro Puu -gallerissa 4.5.–26.6.2018

Lasten kaupunki

Kaikki suunnitelmat, pienoismallit ja lasten kuvaukset suunnitelmista esitellään näyttelyssä, jonka aikana Pro Puu -keskuksen tapahtumatorilla järjestetään työpajoja muutaman toteutuskelpoisiksi valitun rakennelman toteuttamiseksi. Osa näyttelystä vierailee Taidekeskus Taarastin kesänäyttelyssä 3.-31.7.2018.

Työpajat

Kutsumme lapsia osallistumaan suunnittelutyöpajoihin. Pyydämme eri-ikäisiä lapsia suunnittelemaan omaan asuin- ja lähiympäristöönsä sitä elävöittäviä veistoksellisia rakennelmia, joista muutamia kehitetään ja valmistetaan vuorovaikutuksessa lasten kanssa.

MITEN TOIMITAAN? 

Pyydä lasta miettimään millainen olisi lapsen mielestä mieluisa asuin- tai lähiympäristö?
Millainen olisi mukava paikka? Pihalla, puistossa, koulussa tai jossain ihan muualla?

Millainen olisi hyvä leikkiväline tai rakennelma, jota ei ole vielä ennen nähtykään?
Mitä sillä tehtäisiin? Istutaanko, leikitäänkö, pelataanko, kiipeilläänkö, ollaan vain?

Onko se vain leikkiä varten vai monikäyttöinen ja muuntuva?
Kuinka sillä leikitään – yksin vai porukalla? Ketä ovat käyttäjät – Yksin – Yhdessä – Porukalla?

Onko se veistoksellinen ympäristön kaunistus ilman ohjattua käyttötarkoitusta?
Millaisista materiaaleista teos on tehty? Laudasta, hirrestä, levystä?

Pyydä lasta kertomaan ja piirtämään millainen tämä toivekaluste olisi.
Aikuinen kirjata lapsen tarinan paperille ja kiinnittää ne piirrokseen/pienoismalliin.

Valmiit piirustukset/pienoismallit ja tarinat toimitetaan Pro Puuhun viimeistään 2.5.2018.

Yksi toteuttamiskelpoinen suunnitelma toteutettiin näyttelyn jälkeen.

Pro Puu vastaa työskentelyn koordinoinnista, näyttelyn järjestelyistä ja tiedottamisesta. Suunnitelmat, työskentely ja valmiit työt dokumentoidaan ja julkaistaan yhdistyksen nettisivuilla.

Projektia tukevat Suomen Kulttuurirahasto ja Lahden kaupungin Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto.


Työpaja toteutetaan paikallisena kokeiluna, jonka tuloksista raportoidaan yhdistyksen verkkosivuilla ja varhaiskasvatuksen kontaktien ja osoitteiston kautta. Toimintamallin toivotaan kiinnostavan eri toimijoita myös valtakunnallisesti, joten Pro Puu-yhdistys haluaa jakaa avoimesti kokemuksiansa hankkeen onnistumisesta.