Pro Puu -galleriassa 6.3. - 18.3.2019

Ajatus jalostaa puuta

Lahtelainen Pro Puu -yhdistys on keskeisen toiminta-ajatuksensa mukaisesti pyrkinyt edistämäänkotimaisen puun käyttöä kalustamisessa, sisustamisessa ja rakentamisessa. Tätä tehtävää se ontäyttänyt järjestämällä monenlaisia alan näyttelyitä, tapahtumia ja kehityshankkeita sekä ollutyhdyssiteenä puualan toimijoille. Yhdistys on perustettu lujittamaan puuseppien ja suunnittelijoiden ammatillista yhteistyötä. Perustehtävänään se pitääkotimaisten puulajien tunnettuuden edistämistä erinomaisenamateriaalina kalusteissa, sisustuksissa ja rakennuksissa.

Pienen alueellisen yhdistyksentoiminta on sittemmin laajentunut niin, että voidaan puhua jo valtakunnallisesta vaikuttajastaja toimijasta, jolla on myös hyviä kansainvälisiä kontakteja. Jäsenistöön kohdistuvan toiminnan lisäksi ProPuu on ollut aktiivinen tarjoamaan myös ulospäinsuuntautuvaa palvelua ja luonut hedelmällisiä kontakteja muihin toimijoihin, järjestöihin ja koulutukseen.

Vuosien varrella Pro puulle on myönnetty merkittäviä palkintoja:
Vuoden taidekäsityöläinen 2001 / Teollisuustaiteen Liitto Ornamo
APOLI-tunnustus 2012 laadukkaan kaupunkiympäristönedistämisestä / Lahden kaupunki
Lapsenpäivä –palkinto 2012 / Opetus- ja kulttuuriministeriö

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti yhdistys… 

..edistää ja kehittää puun käyttöä rakentamisessa, sisustamisessa ja laadukkaissa puusepän tuotteissa
..toimii puuseppien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden yhdyssiteenä
..lisää puun yleistä tunnettavuutta materiaalina
..harjoittaa julkaisutoimintaa sekä tiedottaa toiminnastaan tiedotusvälineissä
..järjestää puuaiheisia näyttelyitä
..kerää puutietoutta ja jakaa sitä www.puuproffa.fi – sivustolla
..on aktiivisesti mukana innovaatiotoiminnassa yhteistyössä alan toimijoiden ja koulutuksen kanssa
..osallistuu puun käytöstä käytävään keskusteluun ja tekee laaja-alaisesti puualan promootiota

Jäsenyys

Pro Puu ry:n jäsenyyttä voi hakea anomuksella. Jäseneksi voi hakea puualan osaaja, jolla on kyky ja halu edistää toiminnallaan yhdistyksen tavoitteita ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt . Erityistapauksissa henkilö voidaan myös kutsua jäseneksi. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään vahingoittanut yhdistystä.

Liitosten Arkki on kattava katselmuspuusepän liitoksista kalusteissa ja puurakentamisessa. Näyttelyn esineistö ja kuvitus pyrkivät olemaan kattava katselmus puusepän liitoksista kalusteissa sekä puurakentamisessa. Perinteisiä, kestäviksi koettuja liitostapoja, jotka ovat edelleen käytössä. Kaunis, kestävä puuliitos on sekä rakenteellisesti, että visuaalisesti keskeinen osa puusepän työtä. Sen merkitystä ei kehitys ole poistanut.

Kevätpäivän sahaus -tapahtumalla on luoda käytäntöä, jolla yksittäisetkin puisto- japihapuut päätyisivät tarvesahaukseen taloudellisesti ja logistisestijärkevästi.  Varsinaisen sahauksen lisäksi tapahtumassa jaetaan tietoa puun kaadosta,taapeloinnista ja kuivauksesta. Mallitaapelit ovat tuttu maamerkki Pro Puu -keskuksen pyydyssä. Pro Puu -yhdistys merkitsee eri omistajien lankut ja ylläpitää varastokirjanpitoa puista. Varaston kierto on 2-3 vuotta.

Pro Puu -keskuksesta on muodostunut tunnettu puutietouden informaatiopiste. Keskus on helposti saavutettavissa ja toiminta avointa ja ulospäin suuntautunutta. PuuProffa-sivusto on Pro puu -yhdistyksen palvelu, joka kokoaa ja jakaa puualan tietoutta sitä tarvitseville. Palvelusivusto paneutuu puusta puhumiseen erityisesti puusepänalan ja puuarkkitehtuurinnäkökulmista.

Woodism työryhmä suunnittelee ja valmistaa huonekaluja ja käyttöesineitä kaadetuista piha-ja puistopuista. Muotoilijoiden ja hienopuuseppien yhteistyönä syntynyt mallisto käsittää uniikkeja esineitä, mittatilaustuotteita ja piensarjoina tuotettuja huonekaluja.

Vänkyrärunkoiset, osittain lahot ja joskus nauloja sisältävät piha- ja puistopuut eivät kelpaa sahatavarateollisuudelle. Woodism pelastaa puut haketuskoneelta, sahaa taapeloi ja kuivattaa puut itse. Tämä mahdollistaa myös puuaineksen monipuolisen käytön. Oksa, halkeama, erikoinen syykuvio tai kaarnareuna voi olla inspiraation lähde muotoilulle. Nämä poikkeamat saavat näkyä lopputuloksessa, niistä syntyy esineiden yksilöllinen luonne. Hukkapuun käyttö, harkittu materiaalin työstö, ympäristöystävälliset pintakäsittelyaineet, lyhyet kuljetusmatkat ja kestävä muotoilu tekevät Woodism-esineistä ekologisia.

Woodism kunnioittaa lähiympäristömme puita ja luontoa kohtaan, toivomme että puiden tarinat jatkuvat kodeissa käyttöesineiden muodossa.

 

Kariniemen Arboretum on kyltein ja opastein merkitty puulajipolku, joka koostuu Pikku-Vesijärven puistosta ja Kariniemen lehtomäestä.  Alue on tärkeä kaupungin keskustan ja Vesijärven rannan välinen virkistysalue.