Pro Puu -galleriassa 10.-31.3.2020

Mun Päiväkoti

Mun päiväkoti -projekti on toteutettu Lahden Muotoiluinstituutin kalustemuotoilun opiskelijoiden kanssa osallistamalla päijäthämäläisiä päiväkotien lapsia ja henkilöstöä kalusteiden ideointiin ja suunnitteluprosessiin.

Tavoitteena oli kehittää joustavasti muunneltavaa, pedagogista toimintaa tukevia oppimisympäristöratkaisuja sekä niiden kalusteita, jotka kannustavat leikkiin ja liikuntaan. Lähtökohtana oli, että lapset ovat oman ympäristönsä parhaita asiantuntijoita. Hankkeen rahoittajana on opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Mun Päiväkoti project has been carried out by furniture design students from Lahti Institute of Design. Children and staff from nursery schools in Päijät-Häme were involved in the conceptualization.

The objective was to develop the learning environment, with solutions that are flexibly adaptable and that support pedagogical activities. To create furniture, that encourages play and exercise. The starting point was that children are the experts of their own surroundings. The project is funded by the Ministry of Education and Culture.

 

Mun päiväkoti -tuotteet

Kaappisänky valjastaa seinäpinta-alan aktiiviseen käyttöön. Sen rakenne toimii itsessään kaappina, eikä erillisiä ovia tai koteloita tarvita. Tehokas tilaa ja materiaalia säästävä ratkaisu palvelee käytännöllisellä toteutuksellaan.

The wall bed gives active use to the wall surface and functions as a climbing wall. There is no need for separate casing as the structure itself works as a cupboard. The size is more compact than other wall beds which frees up floor space for playing.

Samu Jokinen & Turkka Taipale


Wooly on kokonaisuus eri värisiä, painoisia ja kokoisia pehmeitä kuutioita, jotka kehittävät lapsen kehonhallintaa ja -tuntemusta sekä motorisia taitoja. Leikin loputtua kuutiot saa säilytykseen kaksipuoliseen sermiin, joka toimii myös leikkiympäristöä akustoivana tilanjakajana.

Wooly is an assortment of soft cubes with different colours, weight and sizes that develop the childs body control, awareness and motor skills. Once playtime has ended the cubes are mounted onto a double sided screen, that also works as an acoustic wall partition for the playing environment.

Karla Aaltonen & Venla Huhtinen


Askartelupöytä on suunniteltu keskeneräisten töiden helpompaan siirtämiseen sekä säilyttämiseen. Tarjotinlevy toimii askartelun alustana pöydän päällä tai vaikka lattialla ja keskeneräisen työn voi siirtää pöytälevyn alle säilöön. Kannen muoto mahdollistaa erilaisten pöytäryhmien muodostamisen.

The crafts table is designed to ease the removal and storage of unfinished art and games. The tray works as a base on the table or even on the floor and incomplete crafts can be placed under the table top for later. The shape of the table top enables diverse table formations.

Cassandra Correa & Krista Tapojärvi


Linnake on akustoiva tilanjakaja, jolla voidaan jakaa isoa tilaa sekä luoda yksityisyyttä. Reunojen magneeteilla pystytään liittämään jakajia toisiinsa ja rakentamaan laajoja rakennelmia. Tuote on helppo rullata kasaan säilytyksen ajaksi.

Fortress in an acoustic space divider with which you can divide a big space and create privacy. You can join the dividers to each other by using the magnetic edges to form broad structures. The divider is easy to roll up for storage.

Elina Maurinen & Katarina Westerlund


Ergonominen pukemispenkki, johon lapsen on helppo ja turvallista nousta. Tason korkeus on suunniteltu parantamaan myös henkilökunnan työergonomiaa ja pukemispenkin paino ja koko helpottaa siirtämistä. Yksinkertainen mutta leikkisä muotokieli kannustaa lasta nousemaan puettavaksi.

An ergonomical dressing bench that allows an easy and safe ascend for the child. The height has been considered to also better the ergonomics of the personnel. Moving the bench is easy due to it’s weight and compact size. It’s simple yet playful appearance encourages the child for dressing.

Natasha Churchill & Kirsi Kaartinen


Noodle -lepotuolin veistoksellinen rakenne on mielenkiintoinen joka suunnasta katsottuna. Sen postmoderni muotokieli tuo eloa jokapäiväiseen ympäristöön sekä vaihtoehtoisuutta vallitseville normeille ja markkinoiden käskyvallalle.

The Noodle lounge chairs sculptural structure is interesting to look at from every angle. The chairs postmodern design language brings life to the everyday surroundings and is an alternative to existing norms and the markets authority.

Venla Huhtinen

 


Mikä ihmeen Mun päiväkoti?

Mun päiväkoti-hankkeessa oli mukana 15 kehittämispäiväkotia. Oppimisympäristöjen kehittämistyössä oli mukana 15 päiväkotia Päijät-Hämeen kunnista: päiväkoti Peuhis Asikkalasta, päiväkoti Vanttu Hartolasta, Rainion ja Kettukallion päiväkodit Heinolasta, Soramäen ja Satulinnan päiväkodit Hollolasta, Vuokkoharjun päiväkoti Kärkölästä, Aurinkorinteen, Kaarikadun, Kytölän ja Paavolan päiväkodit Lahdesta, päiväkoti Hepokatti ja Lintulan päiväkoti Orimattilasta, Majavan päiväkoti Padasjoelta ja päiväkoti Kastelli Sysmästä. Kukin 15 kehittämispäiväkodista valitsi omat kehittämisen kohteensa, joihin lähtivät etsimään uudenlaisia ratkaisuja. Lisäksi hankkeeseen saatiin yhteistyökumppaniksi Lahden ammattikorkeakoulu, joka mahdollisti uudenlaisten kalusteiden ja oppimisympäristönäkymien suunnittelun.

Hankkeen kehittämistyöhön saatiin kumppaniksi Lahden ammattikorkeakoulu. Sieltä hankkeen toteuttamiseen osallistui kalustemuotoilun ja sisustusarkkitehtuurin opiskelijoita sekä sosionomiopiskelijoita lehtoreiden Tiina Vaaran, Vesa Damskin ja Kai van der Puijin ohjaamina. Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa loi hankkeelle ainutlaatuisen mahdollisuuden lähteä innovoimaan uudenlaisia kalusteita ja sisustusratkaisuja, joissa kokemusasiantuntijoiden, lasten, näkemykset ja toiveet olivat keskeisessä roolissa.

Rahoitushakemusta hahmoteltaessa syntyi idea: olisipa aika huikeaa, jos uudenlaisia kalusteita tai päiväkotiympäristöjä voitaisiin suunnitella niin, että lapset olisivat siinä vahvasti mukana! Nyt, tämän ajatuksen konkretisoituessa todeksi, herää ajatus: miksi varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä tai kalusteita suunniteltaisiin huomioimatta kokemusasiantuntijoiden, lasten, näkemyksiä asiasta?

Päiväkotien kehittämisen kohteet vaihtelivat yksiköittäin tietyn tilan kehittämisestä koko päiväkodin oppimisympäristöjen kehittämiseen. Kehittämistyön aikana oivallettiin, että ei pyörää tarvitse keksiä uudelleen, vaan innovaatiot voivat olla pieniäkin asioita, jotka parantavat arjen toimintaa.

Hanke oli käynnissä 1.1.2018-30.6.2019.