Mika Airaksela

Mika Airaksela on suomalainen puurakentamisen innovaattori, joka on edistänyt rakennetun ympäristön kestävää kehitystä. Airaksela tähtää työssään rakennusten koko elinkaaren energiankulutuksen vähentämiseen ja rakennuselementtien tuotantoprosessin virtaviivaistamiseen.

Mika Airakselan vuodesta 2001 lähtien johtama ja pääosin omistama Rakennusliike Reponen tuli aikoinaan tunnetuksi rakentamastaan puukerrostalosta, joka oli edelläkävijä Suomessa. Silloin oli pitänyt ratkaista esimerkiksi monikerroksisen rakennuksen paloturvallisuuden ja äänieristyksen ongelmia. Kuluvana vuonna on valmistunut Euroopan suurin puurakenteinen asuinkerrostalo. Nyt on panostettu mm. rakennuksenelinkaaren aikaisen energiankulutuksen radikaaliin vähentämiseen ja rakennuselementtien tuotantoprosessin virtaviivaistamiseen.

Puu kulttuurissa ry painottaa, että aikamme rakentamista ohjaa globaali vaatimus kestävän kehityksen edistämisestä. On siis minimoitava käytettyjen rakennusmateriaalien haitalliset ympäristövaikutukset, aiheuttivat ne sitten ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuuden katoamista tai myrkyllisten kemikaalien lisääntymistä ihmisten elinympäristössä. Erityisen kiireinen on tarve minimoida energian kulutus niin rakentamisprosessissa kuin erityisesti rakennuksen käyttöiän aikana. Sekä rakentamisen että ennen kaikkea tilojen käyttökustannusten on pysyttävä kohtuullisina. Sosiaalinen kestävyys kattaa näkökohtia työturvallisuudesta, viihtyisyydestä ja riittävästä asuntotarjonnasta kulttuuristen arvojen säilyttämiseen. Tämä edellyttää jatkuvaa tutkimusta, kehittämistä ja innovointia. Nämä ovat juuri sitä, mitä suomalainen yhteiskunta ja kaupungistuva yhdyskuntarakenne nyt eniten tarvitsevat. Oikeissa käsissä suomalainen puurakentamisen perinne voi osoittaa uusiutumiskykynsä.

Lisätietoja PuuMera

Mika Airakselan haastattelu