Kysely opettajille

Kotimaisen puun monimuotoisuus

Pro Puu -yhdistys tekee aktiivista puupromootiota jo kolmatta vuosikymmentä. Tämä kysely on osa Kotimaisen lähipuun monimuotoisuus -hanketta, jolla haluamme edistää kotimaisen puun asiantuntevaa ja laajaa käyttöä. Hanke on osa Ympäristöministeriön ohjelmaa.

Puurakentamisen edistäminen on osa hallituksen Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeita. Puurakentaminen on tärkeässä roolissa biotalouden kehittämisessä – sitä ja puun muuta käyttöä kehittämällä halutaan tukea metsien kestävää ja järkevää käyttöä.

Tällä kyselyllä kartoitetaan puumateriaalin tuntemusta ja lisätiedon tarvetta. Se on kohdennettu alan opettajille. Vastaavia kyselyitä tehdään myös alan ammattilaisille ja opiskelijoille. Kyselyn tulosten avulla olemme mukana laajentamassa informaatiosisältöä ja kehittämässä sen jakamista oikeille kohderyhmille. Tulokset raportoidaan eteenpäin myös Ympäristöministeriölle.

 

Tästä pääset kyselyyn

 

Vastaukset tallentuvat nimettöminä. Kysymyksiin vastaaminen vie pari minuuttia.
Kysely sulkeutuu 30.10.2020. Kiitos ajastasi!