Pro Puulla maanantaina 13.5.2024

Kevätpäivänsahaus

Sahaustapahtuma on työnäytös marginaalipuun jalostumisesta sahatavaraksi ja puuseppien tarvepuuksi. Pro Puu -yhdistys merkitsee eri omistajien lankut ja ylläpitää varastokirjanpitoa puista. Sahauksessa kiinnitetään erityistä huomiota puun laatutekijöihin puusepän työn kannalta. Asiakkaan sahaukseen toimittamista tukeista voidaan kuivauksen jälkeen tehdä tilauksesta vaikkapa kodin kalusteita. Näin pihapuu jatkaa elämäänsä jalostetussa muodossa vielä kaatamisensakin jälkeen.

Pro Puu- yhdistys opastaa ja palvelee lukuisia mökkiläisiä ja omakotitalo asukkaita, jotka usein tiedustelevat mahdollisuuksia saattaa omia tonttipuitaan sahattaviksi kelvolliseksi kalustemateriaaliksi. Kaupungin vihertoimi on myös halukas ohjaamaan kaadettuja terveitä puistopuita järkevään jälkikäyttöön.

Sahausta lähestytään lähinnä puusepän tarpeita ajatellen. Varsinaisen sahauksen lisäksi tapahtumassa jaetaan tietoa puun kaadosta, taapeloinnista ja kuivauksesta. Mallitaapelit ovat tuttu maamerkki Pro Puu -keskuksen päädyssä. Pro Puu -yhdistys merkitsee eri omistajien lankut ja ylläpitää varastokirjanpitoa puista. Varaston kierto on 2-3 vuotta. K

Tapahtumassa kiinnitetään erityistä huomiota puun laatutekijöihin puusepän työn kannalta. Asiakkaan sahaukseen toimittamista tukeista voidaan kuivauksen jälkeen tehdä tilauksesta vaikkapa kodin kalusteita. Näin pihapuu jatkaa elämäänsä jalostetussa muodossa vielä kaatamisensakin jälkeen.
Sahaustapahtuma on avoin yleisölle ja toimii samalla oppimistilanteena alan opiskelijoille.

Sahaus toteutetaan kenttävannesahalla ja yhteistyössä mukana on AAA-Sahakone .

Huomioita puusepän erikoispuusta

Kaatoaika, pääsääntönä on talvikaato.
Järeys, järeä tukki antaa enemmän oksatonta sahatavaraa. Lisäksi järeässä tukissa sydänpuun osuus on suuri.
Vuosilustot, lehtipuiden lustojen tulee olla leveät ja tasaiset. Havupuiden lustot ovat sen sijaan kapeat ja tasaiset.
Viat, suuria oksia, lylyä, suuria halkeamia, mutkaisuutta, haaraisuutta, laajaa lahoa tai kierteisyyttä ei sallita
Lyhyt apteeraus, joka parantaa sahatavaraa sekä laadullisesti.
Oikea sahaus, hyvän tukin voi pilata väärällä sahauksella ja päinvastoin voi heikompikin tukki antaa hyvää puutavaraa taitavan sahurin käsissä.
Oikea kuivaus, halkeilu estetään sivelemällä lankkujen päät liimalla tai maalilla. Sahattu puutavara kuivataan katetussa taapelissa. Lopullinen puusepänkuiva puu vaatii uunikuivausta tai pitkää aikaa lämpimässä sisätilassa.

Ennen sahausta

Ajankohta
Paras puunkorjuun ajankohta on sydäntalvi, joulukuusta maaliskuun loppuun, jolloin puut ovat lepotilassa. Myös alhainen ilman kosteus parantaa kaadetun puutavaran laatua. Tällöin vältetään puuhun syntyvät jännitystilat ja puuaineksen väri pysyy tasaisena.
Kesällä on kaadettu lehtipuita rasiin, jolloin oksia ei karsita. Lehvistö haihduttaa silloin kosteuden pois puusta. Puun kaataminen rasiin tarkoittaa sen jättämistä oksineen ja lehtineen odottamaan kosteuden haihtumista. Lehtien varistua pois puu on kuivunut.

Pihapuiden kaato
Kaupunkialueella sijaitsevalta tontilta puita kaadettaessa on syytä tarkastaa rakennusvalvonnasta, saako tontilla kasvavia puita kaataa. Jos tarkoituksena on kaataa puita kaupunkialueella laajemmalta alueelta, täytyy hankkia kaatolupa. Suojeltujen puiden kaatamisesta luvatta seuraa korvausvelvollisuus.
Pihapuiden korjuu on usein vain muutamien puiden kaatamista. Eri lajien puumaiset rungot ovat käyttökelpoista materiaalia puutuotteiden valmistukseen, joten ainakin terveet tyvitukit kannattaa sahauttaa puusepän tarvepuuksi tai rakennuspuuksi. Optimaalinen pituus eli apteeraus tukille on noin 3 metriä.

Pihapuiden korjuu on usein vain muutamien puiden kaatamista. Useimmat eri lajien puumaiset rungot ovat käyttökelpoista materiaalia puutuotteiden valmistukseen, joten ainakin oksattomat ja terveet tyvitukit kannattaa sahauttaa puusepän tarvepuuksi tai rakennuspuuksi.
Kaupunkialueella sijaitsevalta tontilta puita kaadettaessa on syytä tarkastaa rakennusvalvonnasta, saako tontilla kasvavia puita kaataa. Jos tarkoituksena on kaataa puita (kaupunkialueella) laajemmalta alueelta, täytyy hankkia kaatolupa. Suojeltujen puiden kaatamisesta luvatta seuraa korvausvelvollisuus.

Pyöreän puun varastointi
Pyöreänpuun ja erikoispuutavaran varastointiaika tulee olla mahdollisimman lyhyt: keskikesällä vain pari viikkoa, sulana aikana muutama viikko ja pakkasilla pidempään.
Puut voi säilyttää talven yli pinossa pihapiirissä, kunnes ne keväällä sahataan joko paikan päällä tai viedään sahattavaksi. Talvivarastoinnissa aluspuiden tulee olla tarpeeksi korkeita. Tukkeja ei saa pinota lumen päälle, koska lumi ja jää tarttuvat niiden pintaan ja käsittely hankaloituu. Pölkkyjen päät tulee suojata havuilla tai liimata halkeilun estämiseksi.
Kesäaikana tukkipino kannattaa sijoittaa tuuliseen paikkaan, jottei kosteus aiheuta sinistymiä eikä synny hyönteistuhoja.

Kuljetus sahauspaikalle
Puiden sahauksen voi suorittaa tilaamalla paikan päälle kenttäsahurin tai viemällä puut sahattavaksi muualle.
Puut voi kuljettaa sahauspaikalle itse tai tilata kuljetuksen, mikäli tukkeja on paljon tai ne ovat erityisen suuria. Taloudellisinta on sahata ja varastoida puu samalla paikalla.
Täysikokoiset tukit ovat tuoreina niin painavia, että niiden kuljetus on useimmiten suoritettava raskaammalla kalustolla ja siirreltävä asianmukaisella välineistöllä.

Tukin sahausperiaatteet
Tukin sahauksessa on kaksi eri periaatetta. Sahausperiaatteesta riippumatta on yleistä, että laatupuuta ei särmätä.
1.Skandinaavisen eli keskilinjansuuntaisen sahaustavan periaatteena on sahata tukki yhdensuuntaisesti tukin keskilinjan mukaan.
2.Pohjoisamerikkalaisessa eli pinnanmyötäisessä sahaustavassa tukin sahaus tapahtuu yhdensuuntaisesti pinnan kanssa.

Taapelointi ja taapelin suojaus
Sahattu puutavara voidaan varastoida avoimeen paikkaan ulkokatokseen tai sisätiloihin. Taapeli tulee rakentaa niin, että se antaa puille suojan suoralta auringonpaahteelta ja ilman on vaihduttava hyvin. Pohja on tehtävä kantavalle maaperälle, sen tulee olla vatupassissa ja riittävän tarpeeksi korkea, jotta ilma pääsee kiertämään taapelin alta.
Katoksen tulee olla kalteva ja sen on ulotuttava riittävän kauas taapelin reunoista, jottei sade pääse kastelemaan puita. Peitteillä suojatessa täytyy huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Peite ei saa ulottua maahan asti ja sen alla on oltava ilmatilaa noin ½ metriä taapelista.
Puutavaran säilytyksen sopivat hyvin mm. vanhat ladot ja riihet. Puutavaran kuivuttua ilmakuivaksi sen kuivausta voi jatkaa lämmitetyssä sisätilassa. Laadukas puusepän raaka-aine on kuivunut ulkona 1-3 vuotta ja vähintään vuoden sisätiloissa. Lopullisen kuivauksen puusepät tekevät usein koneellisesti.

Lisätietoa puun kaadosta, sahauksesta, taapeloinnista ja kuivauksesta puuproffa.fi  ja Puun kaato-sahaus-säilytys -oppaasta.