Kaarisilta

Saksalainen kisälli Sascha Unger toteutti sillan osaksi liitosten näyttelyä työskennellessään Pro Puu-keskuksen verstaalla keväällä 2006. Jo neljä vuotta kisällivaelluksellaan ammattiin valmentautunut lahjakas puuseppä valmisti toisen puuseppäopiskelijan kanssa verstaalla sillan osat, jotka koottiin yhteen ullakkotilassa asennuspaikallaan. Sillan suunnittelu ja valmistus toteutuivat kuudessa viikossa.

silta rakennus

Rakenteissa on käytetty vain puusepän liitoksia ilman liimaa ja lisävahvistuksia. Liitokset ovat suurelta osin tunnettujen liitosten uusia sovellutuksia. Mm. yläkaaren liitokset ovat Leonardo da Vincin suunnittelemasta rakenteesta hieman muunneltu versio. Sillan mittatarkat osat valmistettiin verstaalla ja tuotiin asennuspaikalle viimeisteltyinä osina kokoamista varten.

Puulajit valittiin niiden lajiominaisuuksien ja käyttötarkoituksen mukaisesti etupäässä oman varaston puista. Liitokset valmistettiin koneellisen työstön ja käsityön yhdistelminä. Rakenteelliset laskelmat perustuivat erittäin tarkkoihin liitoksiin ja puun tasalaatuisuuteen, joten kaikki työvaiheet olivat varsin vaativia.

Sillan rakentamiseen käytettiin useita puulajeja, mm. haapa, kuusi, raita, jalava, tammi, pihlaja ja tervaleppä.