Pro Puu-yhdistys on perustettu lujittamaan puuseppien ja suunnittelijoiden ammatillista ja aatteellista yhteistyötä.  Perustehtävänään se pitää kotimaisten erikoispuulajien tunnettuuden edistämistä erinomaisena materiaalina kalusteissa, sisustuksissa ja rakennuksissa. Yhdistyksen toimintatavalle on ominaista kilta-aate, jossa keskeistä on ammattitaidon kehittäminen, sisäinen laadunvalvonta ja ammatillinen vuorovaikutus. 

 

Näyttelytoiminta

Pro Puu -galleria on saavuttanut yleisön suosion ja laajalla näyttelytarjonnalla on kyetty monipuolisesti valottamaan alkuperäistä näyttelyajatusta: kannosta kaapiksi -ja kaikkea siltä väliltä. Näyttelyillään yhdistys tuo esiin jäsenistönsä korkeaa ammattitaitoa sekä puun moninaisia käyttötapoja esineissä, kalusteissa, sisustuksissa ja rakennuksissa. 

Yhdistys vuokraa Pro Puu -galleriaa puuta käsitteleville näyttelyille kuukauden pituisiksi jaksoiksi kalenterikuukausittain. Näytteilleasettajat valitaan näiden esittämien suunnitelmien perusteella. Näyttelyiden ohella tilassa järjestetään myös pienimuotoisia konsertteja, seminaareja ja yksityistilaisuuksia.

  kapat

 

Tiedotus- ja palvelutoiminta

Pro Puu -keskuksesta on muodostunut tunnettu puutietouden informaatiopiste. Keskus on helposti saavutettavissa ja toiminta avointa ja ulospäin suuntautunutta. PuuProffa-sivusto on Pro puu -yhdistyksen palvelu, joka kokoaa ja jakaa puualan tietoutta sitä tarvitseville.

 

wwwlogo

Pro Puu ja lapset

Opiskelijoille suunnatun puumuotoilun työpajatoiminnan ja näyttelyiden ohella myös lasten kanssa toteutetut lukuisat projektit ovat antaneet myönteisiä kokemuksia ja palautetta, joiden pohjalta katsomme tämän kaltaisen toiminnan ylläpitämisen tärkeäksi ja toiminta-ajatuksemme mukaiseksi.

Työpajakokeilut Kariniemessä ja Enonsaaressa muutamana kesänä yhteistyössä Taidekoulu Taikan ja Käsityökoulu Velman kanssa ovat antaneet arvokasta kokemusta lasten parissa toimimisesta ja tapahtumien järjestelyistä.

Lasten Projekteja ovat mm. WALLS - lumimuurit, DESIGN from&for KIDS -muotoilukasvatusprojekti, PIHKASSA METSÄÄN - askartelutyöpaja sekä useampana kesänä osa Vesijärven Rantagalleriateoksista on toteutettu Enonsaaressa Taide- ja muotoilukoulu Taikan kanssa yhteistyössä.

workshop2

Työpaja Pikku-Veskun puistossa

koulupoyta web

Design from & for Kids

kids-2

Walls - lumityöpaja

Toimintavuosiemme aikana olemme toteuttaneet säännöllistä lasten ja nuorten toimintasisältöä erityisesti puumuotoilun parissa. Tästä toiminnasta Pro Puuta huomioitiin valtakunnallisella Lasten päivän palkinnolla vuonna 2012.

 

Asiantuntijatoiminta ja yhteistyö

Pro Puu -yhdistys osallistuu aktiivisesti puun käytöstä käytävään keskusteluun. Yhdistyksellä on ollut edustus valtakunnallisessa erikoispuupörssin kehitystyöryhmässä. Sen lisäksi yhdistys on aktiivisesti kehittänyt alueellista erikoispuun jakeluverkostoa laadukkaan tarvepuun saatavuuden varmistamiseksi.

Konsultointi erilaisissa puuhankkeissa on vakiintunut osaksi toimintaa. Muun muassa Sibeliustalon arkkitehdit, sisustussuunnittelijat ja rakennustoimikunta tukeutuivat Pro Puu -verkoston asiantuntemukseen hankkeen eri vaiheissa.

Yhteistyö alan toimijoiden ja koulutuksen kanssa on tuottanut vuosien saatossa lukuisia näyttäviä tapahtumia, projekteja ja näyttelyitä. Valtakunnallinen verkottuminen ja kansainväliset kontaktit ylläpitävät toiminnan vireänä ja ajankohtaisaiheita käsittelevänä.

lehmuksen-hippula