Pro Puu-yhdistys on perustettu lujittamaan puuseppien ja suunnittelijoiden ammatillista ja aatteellista yhteistyötä.  Perustehtävänään se pitää kotimaisten erikoispuulajien tunnettuuden edistämistä erinomaisena materiaalina kalusteissa, sisustuksissa ja rakennuksissa. Yhdistyksen toimintatavalle on ominaista kilta-aate, jossa keskeistä on ammattitaidon kehittäminen, sisäinen laadunvalvonta ja ammatillinen vuorovaikutus. Tavoitteena on pitää yllä jäsenkunnan puutaidon korkeaa tasoa ja edistää erityisesti puusepäntaidon kehittymistä modernina toimintana modernisoituvissa sisustusten ja kalustusten hankintaprosesseissa.

Pro Puu -yhdistys osallistuu aktiivisesti puun käytöstä käytävään keskusteluun ja tekee laaja-alaisesti puualan promootiota ja jakaa keskeistä informaatiota. Innovaatiotoiminta on aktiivista yhteistyössä alan toimijoiden ja koulutuksen kanssa.
Yhdistys on valtakunnallinen toimija, joka rakentaa ja ylläpitää myös kansainvälisiä kontakteja

Näyttelyt

Pro Puu ry on hyvin näkyvillä omissa galleriatiloissaan Lahdessa sekä päijäthämäläisen puuosaamisen edustajana monilla puualan messuilla ja tapahtumissa. Näyttelyillään yhdistys tuo esiin jäsenistönsä korkeaa ammattitaitoa sekä puun moninaisia käyttötapoja esineissä, kalusteissa, sisustuksissa ja rakennuksissa.

galleria 2

 

 

Tiedotus- ja palvelutoiminta

Pro puu ry toteutti vuonna 2005 opastetun puulajipolun - LAHTI Arboretumin, osana toiminta-ajatuksen mukaista puuinformaation jakamista ja lähiympäristön kehitystyötä.

Yhdistys toteutti vuonna 2007 kattavan kampanjan ”Lahti - puutaidon pääkaupunki” kooten alueellisen puualan osaamisen yhteisen tiedottamisen alle. Kampanja sisälsi yleistä puupromootiota, alan yritysten esittelyä, tapahtumia, painotuotteita ja julkaisuja. Teemaa ylläpidetään edelleen aktiivisesti alueellisena identiteettitekijänä.

Pro Puu -keskuksesta on muodostunut tunnettu puutietouden informaatiopiste. Keskus on helposti saavutettavissa ja toiminta avointa ja ulospäin suuntautunutta. PuuProffa-sivusto on Pro puu -yhdistyksen palvelu, joka kokoaa ja jakaa puualan tietoutta sitä tarvitseville.

wwwlogo

 

Pro Puu ja lapset

Opiskelijoille suunnatun puumuotoilun työpajatoiminnan ja näyttelyiden ohella myös lasten kanssa toteutetut lukuisat projektit ovat antaneet myönteisiä kokemuksia ja palautetta, joiden pohjalta katsomme tämän kaltaisen toiminnan ylläpitämisen tärkeäksi ja toiminta-ajatuksemme mukaiseksi.

Työpajakokeilut Kariniemessä ja Enonsaaressa muutamana kesänä yhteistyössä Taidekoulu Taikan ja Käsityökoulu Velman kanssa ovat antaneet arvokasta kokemusta lasten parissa toimimisesta ja tapahtumien järjestelyistä.

Lasten Projekteja ovat mm. WALLS - lumimuurit, DESIGN from&for KIDS -muotoilukasvatusprojekti, PIHKASSA METSÄÄN - askartelutyöpaja sekä useampana kesänä osa Vesijärven Rantagalleriateoksista on toteutettu Enonsaaressa Taide- ja muotoilukoulu Taikan kanssa yhteistyössä.

workshop2

Työpaja Pikku-Veskun puistossa

koulupoyta web

Design from & for Kids

kids-2

Walls - lumityöpaja

Toimintavuosiemme aikana olemme toteuttaneet säännöllistä lasten ja nuorten toimintasisältöä erityisesti puumuotoilun parissa. Tästä toiminnasta Pro Puuta huomioitiin valtakunnallisella Lasten päivän palkinnolla vuonna 2012.

 

Kevätpäivän sahaus

Pro Puu-yhdistys on vakiinnuttanut Kevätpäivän sahauksen jokavuotiseksi tapahtumaksi, johon kaupunkilaisilla on mahdollisuus toimittaa omia pihapuitaan yhteissahaukseen. Talven aikana sahauspaikalle tuodaan myös Lahden puistoalueiden hoitohakkuiden yhteydessä kaadettuja puita. Lankut varastoidaan paikalle pystytettyihin taapeleihin 2-3 vuodeksi kerrallaan. Materiaali päätyy tilauspuuseppien ja alan opiskelijoiden raaka-aineeksi tai takaisin toimittajilleen.

sahaus.jpg

Sahaustapahtuma on samalla koulutustilaisuus alan opiskelijoille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tapahtumaa on laajennettu myös pääkaupunkiseudulle yhteistyössä Helsingin kaupungin vihertoimen kanssa.

Vuosien mittaan yhdistys on järjestänyt monia muitakin puunkäyttöä eri tavoin edistäviä tapahtumia. Sellaisia ovat olleet mm:  Sibeliustalon rakennusaikainen Lastu-symboli,  professori Mauno Hartmanin "Troijan hevonen" -hirsiveistoksen toteuttaminen Lahden kaupungin tilauksesta ja esikouluikäisten metsäelämyshanke.

 

 

Asiantuntijatoiminta ja yhteistyö

Pro Puu -yhdistys osallistuu aktiivisesti puun käytöstä käytävään keskusteluun. Yhdistyksellä on ollut edustus valtakunnallisessa erikoispuupörssin kehitystyöryhmässä. Sen lisäksi yhdistys on aktiivisesti kehittänyt alueellista erikoispuun jakeluverkostoa laadukkaan tarvepuun saatavuuden varmistamiseksi.

Konsultointi erilaisissa puuhankkeissa on vakiintunut osaksi toimintaa. Muun muassa Sibeliustalon arkkitehdit, sisustussuunnittelijat ja rakennustoimikunta tukeutuivat Pro Puu -verkoston asiantuntemukseen hankkeen eri vaiheissa.

 Pro Puu ry on haluttu osapuoli erilaisissa puualan kehityshankkeissa. Yhteistyö alan toimijoiden ja koulutuksen kanssa on tuottanut vuosien saatossa lukuisia näyttäviä tapahtumia, projekteja ja näyttelyitä. Valtakunnallinen verkottuminen ja kansainväliset kontaktit ylläpitävät toiminnan vireänä ja ajankohtaisaiheita käsittelevänä.

lehmuksen-hippula