2

Puustudio toimii oppimisympäristönä muotoilun ja arkkitehtuurin opiskelijoille. Sisältö jaksotetaan aihealueittain kurssisisällöiksi, joita tarjotaan erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmien osioiksi. Erillisten teemaosioiden ohjaajina toimivat Pro Puun asiantuntijat.

Designers Village, Kevätpäivän sahaus-tapahtuma, Woodism-ohjelma, Rantagalleria ja Lahti Arboretum-puulajipuisto muodostavat oppimisympäristön erilaisten puuteemojen käsittelylle. Keskuksena toiminnalle on Pro Puu-keskus ja näyttelypaikkana Pro Puu-galleria.

Puumuotoilun oppimisympäristöt: 

- Kevätpäivän sahausArboretum-puulajipolku
- Liitosten arkki-näyttely, näyttelyn pohjalta rakennetaan nettisivusto
- Vesijärven rantagalleria 
- Workshop-toiminta eli Designers' Village
www.puuproffa.fi, PuuProffa käännetään englannin kielelle myös vaihto-oppilaiden tiedonsaannin turvaamiseksi.