Pro Puu-yhdistys on perustettu 20.2.1997. Yhdistyksen tarkoituksena on lujittaa puuseppien ja suunnittelijoiden ammatillista ja aatteellista yhteistyötä.  Perustehtävänään se pitää kotimaisten puulajien tunnettuuden edistämistä erinomaisena materiaalina kalusteissa, sisustuksissa ja rakennuksissa. Yhdistyksen toimintatavalle on ominaista kilta-aate, jossa keskeistä on ammattitaidon kehittäminen ja ammatillinen vuorovaikutus.  

tietoa taitoa

Toiminta-ajatuksensa mukaisesti yhdistys

• edistää ja kehittää puun käyttöä rakentamisessa, sisustamisessa ja laadukkaissa puusepän tuotteissa
• toimii puuseppien, muotoilijoiden ja suunnittelijoiden yhdyssiteenä
• lisää puun yleistä tunnettavuutta materiaalina  
• harjoittaa julkaisutoimintaa sekä tiedottaa toiminnastaan tiedotusvälineissä 
• järjestää puuaiheisia näyttelyitä 
• kerää puutietoutta ja jakaa sitä www.puuproffa.fi – sivustolla 
• on aktiivisesti mukana innovaatiotoiminnassa yhteistyössä alan toimijoiden ja koulutuksen kanssa
• osallistuu puun käytöstä käytävään keskusteluun ja tekee laaja-alaisesti puualan promootiota

Jäsenyys

Pro Puu ry:n jäsenyyttä voi hakea anomuksellaJäseneksi voi hakea puualan osaaja, jolla on kyky ja halu edistää toiminnallaan yhdistyksen tavoitteita ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt . Erityistapauksissa henkilö voidaan myös kutsua jäseneksi. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle, sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään vahingoittanut yhdistystä.

kastyo2001.jpg

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo valitsi Pro Puu ry:n "vuoden taidekäsityöläiseksi 2001". 

  - - - -

 

pajukyna