Jo perinteeksi muodostuneella Kevätpäivän sahaus - tapahtumalla on tarkoituksena luoda käytäntö,jolla yksittäisetkin tukit päätyisivät tarvesahaukseen taloudellisesti ja logistisesti järkevästi.

 

Ennen sahausta

Puun kaato on parasta tehdä puiden lepokauden aikana. Metsurin tai muun puunkaadon ammattilaisen tulisi kaataa puut, jotta kaato sujuu turvallisesti ja puu säilyy käyttökelpoisena. Puu voidaan kaataa kokonaisena tai osina, jos puu on vaikeassa ja ahtaassa paikassa.Pihapuiden korjuu on usein vain muutamien puiden kaatamista. Useimmat eri lajien puumaiset rungot ovat käyttökelpoista materiaalia puutuotteiden valmistukseen, joten ainakin terveet tyvitukit kannattaa sahauttaa puusepän tarvepuuksi tai rakennuspuuksi.

Kaupunkialueella sijaitsevalta tontilta puita kaadettaessa on syytä tarkastaa rakennusvalvonnasta, saako tontilla kasvavia puita kaataa. Jos tarkoituksena on kaataa puita (kaupunkialueella) laajemmalta alueelta, täytyy hankkia kaatolupa. Suojeltujen puiden kaatamisesta luvatta seuraa korvausvelvollisuus.

 

sahaus 00

sahaus 02

Näin yhdistys opastaa ja palvelee lukuisia mökkiläisiä ja omakotitalo asukkaita, jotka jatkuvasti tiedustelevat mahdollisuuksia saattaa omia tonttipuitaan sahattaviksi kelvolliseksi kalustemateriaaliksi. Kaupungin vihertoimi on myös halukas ohjaamaan kaadettuja terveitä puistopuita järkevään jälkikäyttöön.


sahaus 04

sahaus 05

Sahausta lähestytään lähinnä puusepän tarpeita ajatellen. Varsinaisen sahauksen lisäksi tapahtumassa jaetaan tietoa puun kaadosta, taapeloinnista ja kuivauksesta. Mallitaapelit ovat tuttu maamerkki Pro Puu -keskuksen pyydyssä. Pro Puu -yhdistys merkitsee eri omistajien lankut ja ylläpitää varastokirjanpitoa puista. Varaston kierto on 2-3 vuotta.

sahaustapoja

Sahaustapahtuma on avoin yleisölle ja toimii samalla Puustudion oppimistilanteena alan opiskelijoille. Tarkoituksena on kehittää tapahtumasta yhteistyökumppaneiden kanssa kaupungin asukkaille suunnattu nykyistä laajempi keväinen ohjelmakokonaisuus.  

sahaus 06

taapeli500

 Yhteistyössä   

logo2