Kariniemen / LAHTI

Pro Puu -yhdistys järjesti syyskuussa 2012 muotoilualan opiskelijoille workshopin. Tapahtuma toteutetaan osana World Design Capital Helsinki 2012 -vuoden Designers Village – ohjelmasisältöä.

1.jpg


Kunkin kutsutun oppilaitoksen toivotaan kokoavan työryhmän, joissa olisi mahdollisesti myös edustus aiheesta kiinnostuneista vaihto-oppilaista.

workshop4.jpg
workshop5.jpg

Aiheena on ”Tila luonnon tilassa ” ja työskentelyalue ja teosten sijoittamispaikka Kariniemen puistoalue lähellä Vesijärven satamaa ja Pro Puu-keskusta Lahdessa.


workshop8.jpg

workshop6.jpg

Suunnittelutehtävän aiheen toivotan tuottavan ideoita erilaisista tavoista sijoittua herkkään luontomaisemaan sitä vahingoittamatta ja siihen luontevasti mukautuen. Aihetta voi lähestyä tilan haltuun ottamisena kalustemuotoilun lähtökohdin, arkkitehtuurin rakennetutkielmana, ympäristörakentamisena tai taiteen vapauksin.

workshop10.jpg

workshop7.jpg

Rakenteiden toivotaan olevan ilmavia ja rakenteellisesti innovatiivisia aihetutkielmia. Suunnitelmassa on hyvä huomioida alun alkaen ympäristöön sopiva skaalaus ja ilkivallan ja sään kesto-ominaisuudet.

Mukaan kutsuttiin seuraavta oppilaitokset: Muotoiluinstituutti, LAMK - Koulutuskeskus Salpaus - Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu - Lahden taideinstituutti ja  Taide- ja muotoilukoulu Taika

2.jpg

workshop3.jpg