NÄYTTELYYN SISÄÄNPÄÄSYMAKSU 6€/henkilö.

Pro Puu-galleriassa vierailee kesäkauden mittava ja tasokas näyttely Japanista. Kobessa sijaitseva Takenaka- työkalumuseo on lähettänyt kokoelman perinnetyökaluja, puuliitoksia ja valokuvia, joista on koottu näyttely kahteen kerrokseen. Esineiden ohella esillä on filmejä, joissa on kuvattu eri työvaiheita rakennusprosessissa.

galleria 2Katutason galleriassa on esillä valokuvia ja japanilaisia työkaluja.

Puusepän työkalut, varsinkin erityisen korkealaatuiset, käytetään usein siihen pisteeseen, että ne menettävät terävyytensä lopullisesti. Takenaka Carpentry Museum (TCTM) on perustettu keräämään ja säilyttämään näitä työkaluja japanilaisena perintönä, laajemman yleisön tutkimuksia ja näyttelyitä varten. Museo pyrkii siirtämään kyseisiä työkaluja tuleville sukupolville. Siitä tuli säätiö vuonna 1989 ja se rekisteröitiin historialliseksi museoksi samana vuonna. Kokoelmissa on nykyisin yli 26,000 työkalua.

Vierailevassa näyttelyssä japanilainen tietotaito ja tekniikat puuntyöstöstä on kerätty yhteen monien sukupolvien ajalta.

ullakkoUllakkogalleriassa on esillä puuliitoksia, videoita liitosten valmistamisesta sekä valokuvia.

 

Työkalut

Japanin puurakentamisen merkittävät saavutukset ovat puusepän työkalujen ansiota, joista on muodostunut olennainen osa sepän kehoa ja sielua. Toisin kuin rakennukset, jotka upeasti esiintyvät ihmisille, puusepän työkalut jäävät varjoon omistajansa kanssa, hitaasti käytöstä ja teroituksesta kuluen. Esittelemme sinulle edustavimmat työkalut, kuvia ja malleja apuna käyttäen.

taltat

Millimetrin tarkkuutta vaativaan temppeli- ja pyhäkköarkkitehtuuriin tarvitaan terävät terät. Käsitylöläiset ovat pilkuntarkkoja työkalujen suhteen, joilla on suora vaikutus tarkkuuteen ja tehokkuuteen. Tämä näyttely esittelee 180 tyypillistä japanilaisen puusepän käyttämää työkalua.

Näyttely luo perustan työkaluista, joita Kanton alueella työskentelevä seppä olisi käyttänyt 1900-luvun alussa – aikakautena, jota pidetään työkalujen valmistuksen kultaisena aikana laajalle levinneen työkoneiden käytön ja teollistumisen johdosta.

 

Japanilaiset liitokset

Japanilainen puusepän taito, tinkimätön ammatillinen etiikka ja perinnetietouden syvyys ovat mahdollistaneet poikkeuksellisen rikkaan liitoskulttuurin. Puusepän taito ja arkkitehtuuri ovat kehit-tyneet 1500 vuoden aikana vahvasti kulttuurisidonnaisina. Mestarit ovat koonneet tiedon ja kokemuksen ja välittäneet sen oppipojilleen. Opiskelu ammattiin alkaa perinteen alkeista ja kestää eliniän. Hyväksi temppelipuusepäksi valmentautuminen vaatii vähintään 15 vuoden opiskelun pitkinä työviikkoina. Oppi ja taito karttuvat kokemuksen kautta, vahvistuvat kertaamisella ja tulevat osaksi ajattelutapaa.

liitoksia

Valmistautuneet rakennukset olivat ainoa julkinen esittely kootulle ammattitaidolle ja sen salaisuuksille. Edelleen joukko kunnianhimoisia ja päättäväisiä oppipoikia valmentautuu tähän perinteiseen ammattiin, vaikka nykyaikaiset koneelliset työstömetodit ovat mahdollisia. Japanilaisen liitoksiin kohdistamat esteettiset vaatimukset voivat poiketa eurooppalaisesta: liitokset voivat olla hyvin monimutkaisia, mutta ulospäin koottu liitos halutaan näyttää mahdollisimman niukkana. Tyypillinen toistuva rakenne liitoksissa on kiila, joka sekä lukitsee liitoksen, että mahdollistaa sen purkamisen ja uudelleen kokoamisen.


Valokuvat

Näyttely pyrkii välittämään modokurin (asioiden valmistuksen taiteen) perustan työkalujen avulla, jotka ovat tukeneet mestari puuseppien ammattitaitoa Japanissa. Työkaluja esitetään valokuvilla, jotka on otettu Edo-aikaisella märkälevy-kollodiummenetelmällä.

kuvia

 


Näyttelesineet ovat lainassa Takenaka Carpentry Museum (TCTM)  kokokoelmaista. TCTM avattiin Koben Nakayamatessa vuonna 1984, juhlistamaan Ta-kenaka-yhtiön 85. vuosipäivää. Se on paikka missä Touemon Takenaka perusti Takenaka-yhtiön, muutettuaan yrityksensä synnyinsijoilta Nagoyasta.

Syksyllä 2014 museolla alkoi uusi luku, kun se siirtyi paikkaan lähellä Shin-Kobe keskusta, jolla on vahvat siteen Takenaka-yhtiön kanssa. Uusissa tiloissa työkaluissa säilyy japanilaisille luonteenomainen esteettinen herkkyys ja huomio yksityiskohtiin. Museossa pääsee kosketukseen työkalujen kanssa. Tavoitteena on tarjota uusia virikkeitä perinteiseen tapaan tehdä asioita.