Näyttely & Starttitapahtuma Pro Puu -galleriassa 10.3. -2.4.2015

1 web

Designers' Village Workshopin valmistelut on aloitettu opiskelijoiden työpajatapahtuman järjestämiseksi tämän vuoden kesäkuussa Messilässä. Työpaja pidetään 8.-13.6. ja sen aiheena on huvipaviljonki suunnittelu ja toteutus, jonka materiaaleina ovat puu ja telttakangas. Valmiit rakennelmat tulevat sijoittumaan Messilän kartanon alueelle.

kollaasi

Suunnitelmissa tulee varsinaisen rakenteen lisäksi ratkaista myös koottavuus, jatkettavuus ja varastoitavuus. Rakenteisiin määritellyn puumateriaalin tulee olla standardimitoituksellinen tai kenttäolosuhteissa lopullisiin mittoihin aihioitavissa. Telttakangas on Stoptelttojen lahjoittamaa, käytöstä poistettua materiaalia, jonka leikkaus ja kuumasaumaus tapahtuvat työpajassa.
Yhden ryhmän aiheena on kiinteä bussikatos, samoilla materiaaleilla toteutettuna.

2 web

Mukana tänä vuonna ovat Koulutuskeskus Salpauksen Talonrakantajat, LAMK:n Puutekniikan - ja Muotoiluinstituutin muotoiluopiskelijat, KYAMK:n muotoiluopiskelijat, Metropolian muotoiluopiskelijat ja Jyväskylän ammattiopisto.

3 web

Opiskelijaryhmät suunnittelevat oman teoksensa koulussa. Suunnittelutyötä seurataan ja ohjataan määräajoin. Toukokuussa lopulliset suunnitelmat hyväksyntään ja tekniset valmistelut ja materiaalien hankinta aloitetaan. Opiskelijoiden tulee mitoittaa ohjaajiensa kanssa työskentelyrytmi niin, että rakennelmat tulevat viikossa valmiiksi.

Työpajan aikana ryhmät majoittuvat Messilän rinnemökeissä ja työskentely tapahtuu kartanon piha-alueilla. Työskentely tapahtuu käsityökaluin sekä kevyillä sähkö- ja polttomoottorikoneilla ja käsityökaluin. Paikan päälle toimitetaan kullekin ryhmälle suunnitelmien mukaiset materiaalit ja yleistyökaluja ja tarvikkeita. Työpajaviikon aikana järjestetään myös virkistystoimintaa ja aiheluentoja.

 

Seuraa tapahtumaa myös

 http://designersvillage.blogspot.fi

https://instagram.com/designersvillage

 logot