PUUTAITO TULEE LAHDESTA
Pro Puu -galleriassa 12.-29.11.2014

puutaito
Lahden alue on maan suurin puutuotteiden ja alan palveluiden tuottaja. Sen muotoiluosaaminen on laajalti arvostettua. Huonekaluteollisuutta on väkilukuun suhteutettuna moninkertainen määrä muuhun maahan verrattuna. Myös Suomen suurimmat huonekalualan jakeluyritykset sijaitsevat Lahden alueella. Niin ikään alueella toimii joukko kansainvälisesti tunnettuja puunjalostuskoneita valmistavia yrityksiä.


Lahdessa on myös vahva puualan koulutuskeskittymä: Koulutuskeskus Salpaus, Ammattikorkeakoulun Tekniikanlaitos ja Muotoilu- ja Taideinstituutti.

puutaito-2

Lahden alueen keskeinen rooli kalustamisen ja sisustusrakentamisen sekä puurakentamisen tutkimuksessa ja kehittämisessä luo puitteet asumisen uusien, käyttäjälähtöisten liiketoimintojen kehittämiselle. Lahti muodostaa kehitysalustan asumis- ja ympäristöklusterien rajapinnoissa syntyville käytäntölähtöisille innovaatioille. Se fokusoituu erityisesti ympäristö- ja energiatehokkaiden, korkeatasoista muotoilua hyödyntävien asumisen ratkaisujen kehittämiseen.

 

kokoelma